Spring over hovedmenu

Nordjysk RAR-VEU konference

RAR Nordjylland holdt konferencen: "Det nye VEU-landskab"
den 23. oktober 2018, kl. 9.30 -15.15.
På Hotel Scandic, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst.

Fokus: Konferencen satte med 75 deltagere fokus på organiseringen af det nye VEU-landskab samt nogle af de tiltag, der skal imødekomme brugernes og beskæftigelsessystemets forskellige behov for fleksibilitet i opkvalificeringen, herunder digitalisering samt fjernundervisning. 

Indsigt og Netværk: På konferencen mødtes de parter, der skal medvirke til at sikre, at det nye VEU-landskab bliver funktionsdygtigt. Samtidig blev deltagerne klogere på det 21. århundredes nye it-relaterede kompetence- og dannelseskrav for både unge og gamle, uanset om de er deltagere i uddannelse, arbejdsliv eller sociale kontekster. Endelig blev der givet et fremadrettet blik på ”livslang e-læring” og peget på opmærksomhedspunkter, når undervisning og læring transformeres til digitale arenaer.

Målgruppe: Konferencen henvendte sig til nordjyske ledere, vejledere, uddannelses- og virksomhedskonsulenter på uddannelsesinstitutioner, i jobcentre, faglige organisationer og a-kasser, som beskæftiger sig med voksen- og efteruddannelse - herudover deltog flere medlemmer af RAR Nordjylland og medarbejdere fra Rådets sekretariat - AMK Midt Nord.

Baggrund for konferencen: Trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har betydet en opgradering af rammevilkårene samt organisatorisk omlægning af den hidtidige VEU-indsats. Med aftalen udfases VEU-centrene for at være nedlagt ved udgangen af 2018. VEU-centrenes arbejdsområder varetages delvis i en RAR-model samt af arbejdsmarkedets parter. Og på en national platform samles alle typer af offentlige VEU-tilbud. Indsatsen er således spredt ud på en række forskellige instanser.

Program og plancher:

Der var 75 deltagere. Konferencen, der bestod af både oplæg, paneldebat, spørgsmål fra salen og drøftelser i grupper, startede kl. 10.00 og sluttede klokken 16. 

Velkomst og dagens program v/RAR-formand Lars Christensen - plancher (pdf) (nyt vindue)

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen - Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt fra AMK Midt-Nord - plancher (pdf) (nyt vindue)

Parternes opsøgende arbejde v/chefkonsulent Finn Brøndum, Industriens Uddannelser - plancher (pdf) (nyt vindue)

  • 3F’s og DA’s syn på det nye VEU-landskab - herunder forventningerne til de nye initiativer:

Oplæg ved uddannelseskonsulent Claus Eskesen 3F plancher -(pdf) (nyt vindue)

Oplæg ved chefkonsulent Rasmus Enemark, DA - plancher (pdf) (nyt vindue)

Én indgang – opdatering på etableringen af den nationale platform for alle offentlige VEU-tilbud samt voksenvejledning i regi af eVejledning:

Oplæg ved chefkonsulent Kasper Hein, Styrelsen for IT og Læring – Undervisningsministeriet - plancher (pdf) (nyt vindue)

  • Hvilken betydning får de nye tiltag for dig, din arbejdsplads og det tværgående samarbejde? – dialog v/bordene

En national strategisk indsats for digitalisering af VEU. Baggrund og ambition for trepartsaftalens digitaliseringsinitiativer, herunder igangsatte tiltag. ved Fuldmægtig Lisbeth Halmø Nørholm, Styrelsen for IT og Læring – Undervisningsministeriet - plancher (pdf) (nyt vindue)

  • Erfaringer m/fjernundervisning v/VEU-uddannelsesinstitutioner – muligheder, barrierer og fokuspunkter:

Oplæg ved Uddannelseskonsulent Sanne Froberg VUC og HF Nordjylland - plancher (pdf) (nyt vindue)

Oplæg ved Uddannelseschef Torben Lindy Christensen Aalborg Handelsskole - plancher (pdf) (nyt vindue)

Oplæg ved Uddannelseschef Morten Lund Dam, AMU NOrdjylland - plancher (pdf) (nyt vindue)

Digital læring, fjernundervisning og fleksibilitet – refleksioner og perspektiver v/Adjunkt Tina Hejsel, UC Syd (pdf) (nyt vindue).

Tak for i dag v/RAR formand Lars Christensen

Konferencen sluttede kl. 16.

Fotos fra konferencen (pdf) (nyt vindue) 

Konferencen var arrangeret af RAR Nordjylland og AMK Midt-Nord.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023