Spring over hovedmenu

RAR Nordjylland - VEU bestyrelseskonference 2018

Bestyrelseskonference i Nordjylland mellem RAR-formandskabet, bestyrelsesrepræsentanter og direktører/ ledelsesrepræsentanter fra VEU-uddannelsesinstitutionerne inden for voksen- efter- og videreuddannelse

Bestyrelseskonferencen blev holdt i Aalborg den 22. november 2018. Her blev der videndelt og drøftet en række emner. Kredsen gav bl.a. sin opbakning til:

  • Deltagelse i 1 årlig bestyrelseskonference
  • Indgåelse af en samarbejdsaftale mellem RAR og de respektive uddannelsesinstitutioner
  • At medvirke konstruktivt til samarbejdet om RAR/VEU-opgaven i henhold til RAR-modellens succeskriterier

Dagsorden for bestyrelseskonferencen (pdf) (nyt vindue)

Oplæg og program for konferencen (pdf) (nyt vindue)

Deltagerliste (pdf) (nyt vindue)

Tidspunktet for tilsvarende konference i 2019 er endnu ikke fastlagt.

Baggrund for bestyrelses konferencen: Trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har betydet en opgradering af rammevilkårene samt organisatorisk omlægning af den hidtidige VEU-indsats. Med aftalen er VEU-centrene nedlagt ved udgangen af 2018. VEU-centrenes arbejdsområder varetages delvis i en RAR-model samt af arbejdsmarkedets parter. Og på en national platform samles alle typer af offentlige VEU-tilbud. Indsatsen er således spredt ud på en række forskellige instanser.

Yderligere info om VEU indsatsen i RAR Nordjylland (internt link) 

Sidst opdateret: 22-05-2023