Spring over hovedmenu

RAR Nordjylland - møde i Koordinationsforum ved RAR/VEU opgaven

RAR Nordjyllands Koordinationsforum er et koordinerende forum for voksen-, efter-, og videreuddannelsesindsatsen i Nordjylland

RAR Nordjyllands konstituerende møde i Koordinationsforum (KF) for voksen-, efter-, og videreuddannelsesindsatsen i RAR-området afholdtes 10. december 2018 i Aalborg.

Her gav Koordinationsforum tilsagn om:

  • Deltagelse i 2-3 møder pr. år
  • Medvirke i samt bidrage til processerne, som skitseret i kommissoriet – bl.a. at kvalificere udpegningen af områder/ brancher med særlige behov for arbejdskraft

Tidspunkter for møder i 2019 fastlægges i RAR Nordjylland.

Oplæg og materialer fra mødet:

.

Baggrund: Trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har betydet en opgradering af rammevilkårene samt organisatorisk omlægning af den hidtidige VEU-indsats. Med aftalen er VEU-centrene nedlagt ved udgangen af 2018. VEU-centrenes arbejdsområder varetages delvis i en RAR-model samt af arbejdsmarkedets parter. Og på en national platform samles alle typer af offentlige VEU-tilbud. Indsatsen er således spredt ud på en række forskellige instanser.

Yderligere info om VEU indsatsen i RAR Nordjylland (internt link) 

Sidst opdateret: 22-05-2023