Spring over hovedmenu

Nordjysk RAR-VEU konference 29. november 2019 med titlen: Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhederne

RAR Nordjylland holdt konference fredag den 29. november 2019 kl. 8.30-13.30 i Gigantium på Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst. Konferencens målgruppe er konsulenter fra uddannelse, beskæftigelse og erhverv med virksomhedskontakt. Der var over 120 deltagere.

Om konferencen

Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) er et af de virksomme og værdiskabende redskaber til kvalificeret arbejdskraft, men er fortsat ikke på dagsordenen i alle virksomheder. På konferencen sætter vi fokus på virksomhedernes behov for VEU, og hvordan konsulenterne på tværs af systemerne kan medvirke til at stimulere efterspørgslen efter VEU.

Digitalisering og teknologiudvikling påvirker jobfunktioner og kompetencekrav. I mange virksomheder er behovene uklare. Det skaber både muligheder og usikkerhed i relation til kendte job- og stillingsbeskrivelser. Det må konsulenterne forholde sig til i dialogen om VEU-tilbud.

Digitaliseringen omfatter dels interne processer dels eksterne processer mellem virksomheder og forbrugere, og senest er produktet kommet med. Det udfordrer virksomhederne direkte på kerneforretningen. Det er nyt for mange, og det går hurtigt!

Det kalder på et behov for at udvikle digital forestillingskraft - hos ledelse og bestyrelse først og fremmest, men også hos medarbejdere. Derfor sættes fokus på, hvordan aktørerne fra uddannelse, beskæftigelse og erhverv kan påvirke denne udvikling.

To erfarne oplægsholdere Peter Plougmann direktør, Plougmann Copenhagen og Reimer Ivang, erhvervsforsker og konsulent udfoldede de skitserede udfordringer, så konsulenterne kan arbejde endnu mere fokuseret med deres opsøgende virksomhedsindsats.

To virksomheder kom på banen med hver deres virksomhedscase inden for henholdsvis bygge-anlæg og industri. Det er begge virksomheder, der vægter uddannelse og opkvalificering som et led i deres kvalitets-, fremtidssikring og succes.

Konferencen vekslede mellem oplæg og virksomhedscases. Imellem oplæggene var der tid til drøftelser ved bordene.

Oplægsholdere:

 • Peter Plougmann, direktør Plougmann Copenhagen. Sociolog, som med et internationalt og fremadrettet udsyn i mere end 30 år passioneret og succesfuldt har arbejdet professionelt i skæringsfeltet mellem politisk-økonomi, teknologi og arbejdsmarkedet.
 • Reimer Ivang, Aalborg Universitet. Erhvervsforsker og konsulent. Cand.merc. i international virksomhedsøkonomi med speciale i digitale problemstillinger og Ph.d. i strategi og digitalisering – desuden medstifter af flere virksomheder.
 • Peter Jensby, direktør HMK Bilcon. Virksomheden fremstiller et bredt udvalg af tankvognsløsninger til levering af olie og benzin, forsvarsløsninger til militæret, mobile løsninger til sundhedssektoren og til events samt korn- og foderstofløsninger. Alle løsninger tilpasses kundernes ønsker, så stor set ethvert behov dækkes. - Virksomheden har digitaliseret på hele fabrikken.
 • Helle Juhl, HR-chef ARKIL. Virksomheden udfører store, komplicerede infrastrukturopgaver med aktiviteter som brobygning, motorvejsarbejder, jernbanearbejder, tunnelering, samt udvidelse og renoveringer af havnearealer i hele Danmark. – Virksomheden investerer mange ressourcer i at rekruttere, udvikle og videreuddanne medarbejderne, så de hele tiden er rustet til de udfordringer, der er i entreprenørbranchen og jobbene her.

Oplæg fra konferencen:

Reimer Ivang - Digital forestillingskraft og behovet for efteruddannelse (pdf) (nyt vindue)

Peter Plougmann - Virksomhedernes forventninger til fremtidens efteruddannelse (pdf) (nyt vindue)

Peter Jensby - HMK Bilcon (pdf) (nyt vindue)

Helle Juhl - Arkil (pdf) (nyt vindue)

Rapport og artikler fra konferencen

Nyhed om konferencen udgivet 4. december 2019 (internt link)

Program:

 • 8.30 - Ankomst, registrering og morgenmad
 • 9.00 Velkomst, introduktion til konferencen og program v/RAR formand Lars Christensen
 • Virksomhedernes forventninger til fremtidens efteruddannelse – virksomhedernes motivation for VEU - hvad skal konsulenterne kunne v/Peter Plougmann, direktør Plougmann Copenhagen
 • 10.00 Refleksion ved bordene
 • 10.20 Pause og netværk
 • 10.45 HMK Bilcon v/Peter Jensby, direktør. Opkvalificering/efteruddannelse af ledelse samt medarbejdere på alle niveauer i virksomheden
 • 11.15 ARKIL v/ Helle Juhl, HR-chef. Fokus på uddannelse, der sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen. Ud over generel medarbejderudvikling, tilbydes de ansatte bl.a. erhvervsuddannelse inden for et bredt felt af bygge-anlægsbranchen
 • 11.45 Spørgsmål fra salen/refleksion ved bordene
 • 12.00 Pause
 • 12.15 Virksomhedernes digitale forestillingskraft v/Reimer Ivang, erhvervsforsker, Ph.D og konsulent
 • 13.05 Afrunding og afslutning på konferencen v/RAR formand Lars Christensen
 • 13.15 Frokost og netværk

Program og konferencebeskrivelse i printbar version(pdf) (nyt vindue)

Som deltager i konferencen fik man:

 • Et bredt perspektiv på virksomhedernes motivation for og viden om voksen- og efteruddannelse samt på konsulentrollen
 • Indsigt i vigtigheden af at styrke virksomhedernes digitale forestillingskraft
 • Spændende møder med kolleger fra beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremme om, hvordan konferencens input kan omsættes i daglig praksis

Konferencen var arrangeret af RAR Nordjylland og AMK Midt-Nord.

Sidst opdateret: 22-05-2023