Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsespolitisk konference 2017

Samspil om kvalificeret arbejdskraft til fremtiden og bedre integration af flygtninge på det nordjyske arbejdsmarked

Konferencelogo-RAR-NordjyllandKonferncen blev holdt den 9. mart 2017 i Europahallen i Aalborg. Knap 150 deltog på konferencen, som med to temaer fokuserede på beskæftigelsespolitiske udfordringer og løsninger på det nordjyske arbejdsmarked - herunder trepart-aftalernes bidrag til redskabsviften.

Først: Hvordan kan der spilles sammen for at komme i mål med aktiviteter og resultater for fremadrettet at kunne tilvejebringe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.
Dernæst: Hvordan kan Nordjylland imødekomme den store udfordring med at bringe flygtninge og indvandrere tættere på arbejdsmarkedet. Konferencen startede kl. 9.00 og sluttede kl. 16.00.

Formiddagens program - med anvendte plancher:

Velkomst og intro til tema om kvalificeret arbejdskraft ved Rådsformand Birgit Frederiksen

Udfordringer og potentialer – nordjysk overbliksbillede ved Direktør Karl Schmidt, AMK Midt-Nord - anvendte plancher (pdf) (nyt vindue)

Resultater gennem samarbejde og koordinering ved arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klindt, AAU - anvendte plancher (pdf) (nyt vindue)

Virksomhedens vinkel – praksis og initiativer ved Adm.chef Anne-Mette Lautrup, Skive Køletransport - anvendte plancher (pdf) (nyt vindue)

Set fra lønmodtagersiden - initiativer og løsninger ved næstformand Jesper F. Clausen, Metal Aalborg - anvendte plancher (pdf) (nyt vindue)

Panel/plenumdebat – Samspil om udfordringer og indsatser

Opsamling på tema ved næstformand Lars Christensen, RAR Nordjylland

Eftermiddagens program

Intro til integrationstema ved Næstformand Lars Christensen, RAR Nordjylland

Udfordringer, indsatser og resultater – IGU mv – ved Kontorchef, Nanna Rytter Larsen - Styrelsen for International Rekruttering og Integration - anvendte plancher (pdf) (nyt vindue)

Virksomme praktik- og sprogforløb – HR diversity partner Annette Vittrup, Dansk Supermarked - anvendte plancher (pdf) (nyt vindue)

IGU og integration med effekt, direktør Anders Thy fra virksomheden Inelco Grinders - anvendte plancher (pdf) (nyt vindue)

Tværkommunalt samarbejde om IGU - ved Job- og borgerservicechef,
Lone Lollesgaard, Vesthimmerland Kommune - anvendte plancher (pdf) (nyt vindue)

Rekruttering og kompetenceafklaring af flygtninge, Pernille Lundvang, chef fra virksomheden Midtvask - anvendte plancher(pdf) (nyt vindue)

Opsamling og afrunding ved Rådsformand Birgit Frederiksen
Hensigten er bringe politikere, beslutningstagere og praktikere sammen på tværs af politik- og brancheområder for gennem relationer og videndeling at motivere til og styrke samspillet om konkrete initiativer og løsninger lokalt og i hele Nordjylland.

På konferencen deltog - blandt andet repræsentanter fra:

  • Kommunernes beskæftigelsespolitiske- udvalg m.v.
  • Byråd, Borgmestre, Kommunaldirektører, Forvaltningschefer, jobcenterchefer
  • Vækstforum Nordjylland / BRN / KKR
  • Region Nordjylland / Regionsrådet
  • Uddannelsesinstitutioner - herunder VEU Center Råd og andre politiske Råd på skolerne
  • A-kasser og faglige organisationer
  • Brancheforeninger / Erhvervschefer / virksomheder
  • Pressen

Konferencen blev holdt i Europahallen Hallen i Aalborg - Europa Pl. 4, 9000 Aalborg. Henvendelse ifht konferencen kan ske til Arbejdsmarkedskontoret på tlf 7222 3600.

1000 tak til alle deltagere og oplægsholdere på konferencen. Vi håber, alle fik ny viden og inspiration med hjem. Vi samler op på de mange input fra konferencen og følger op på Rådets kommende møder og i vores arbejde med strategi og fremtidige indsatser.

Sidst opdateret: 22-09-2021