Spring over hovedmenu

Flere ledige skal hjælpes i job.

28-04-2023

I marts måned steg ledigheden i Nordjylland med 16,6%. Det svarer til 1.397 fuldtidspersoner.
Der er en ledighedsprocent på 3,4%. Beskæftigelsen steg med 0,7%, og det svarer til 1.492 flere fuldtidspersoner.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-04-28 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

Beskæftigelsen steg i 5 ud af 11 kommuner. Det er fortrinsvis Aalborg, der trækker op i beskæftigelsen med en vækst på 1.287 / 1,5%.

Antallet af ledige steg i alle nordjyske kommuner. Den største antalsmæssige vækst var i Aalborg og på Frederikshavn med hhv. 584 og 137 flere ledige. Den største procentvise vækst var på Mors med 74,7% og i Thisted med 33,7%.

Ledigheden for mænd er 3,8%, og den er 3,4% for kvinder. Ledigheden er steget med 0,6 procentpoint for mænd og er steget med 0,2 procentpoint for kvinder det seneste år. Ledigheden er steget for alle aldersgrupper hos både mænd og kvinder. Den højeste ledighed er for mænd i aldersgruppen 25-29 år med 6,2%.

RAR Nordjylland har særligt fokus på at hjælpe ledige i job via efteruddannelse og opkvalificering rettet mod områder hvor virksomhederne har svært ved at rekruttere personale. Det kan bidrage til at afbøde en stigende ledighed.

Den varslede lukning af slagteriet i Sæby ved udgangen af juni kan påvirke antallet af ledige i hele Nordjylland. RAR Nordjylland og AMK Midt-Nord indgår i et samarbejde med virksomheden, jobcentret, NNF og en række andre aktører med henblik på at hjælpe de medarbejdere, der bliver ledige, videre mod nye job. Det sker for at forsøge at afbøde antallet afskedigelser, hjælpe de afskedigede i nye job og sikre relevant uddannelse og opkvalificering.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.