Spring over hovedmenu

Flere ledige skal hjælpes i job.

30-03-2023

I februar måned steg ledigheden i Nordjylland med 18,0%. Det svarer til 1.600 fuldtidspersoner. Der er en ledighedsprocent på 3,6%. Beskæftigelsen steg med 1,2%, og det svarer til 2.628 flere fuldtidspersoner.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2023-03-30 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

”Ledigheden steg for fjerde måned i træk. Derfor er det ekstra vigtigt at have fokus på at hjælpe ledige tilbage i job. Der er stadig vækst i beskæftigelsen, jobåbninger og mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet. Det er en udvikling, vi følger tæt for både at kunne hjælpe de ledige og hjælpe både offentlige og private arbejdsgivere”, udtaler Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland.

Efterspurgte kompetencer i fokus 

Rådsformanden fortsætter: ”RAR Nordjylland har på sit møde den 29. marts godkendt en ny positivliste for den regionale uddannelsespulje. Listen gælder fra 1. april og et år frem. Den er et effektivt redskab og omfatter 351 kurser, hvor jobcentre får betalt en stor del af udgiften, når ledige kommer på kursus. Listen er målrettet områder, hvor der mangler arbejdskraft. Det er blandt andet inden for bygge- og anlæg, transport og industri.

RAR har desuden et særligt fokus på aktuel og kommende mangel på arbejdskraft inden for den grønne omstilling. Vi ved, at arbejdsgivere tager godt imod ledige, der har været på et af positivlistens kurser, fordi en stor del kommer i job bagefter. Den type opkvalificering er til gavn både for ledige, som kommer i job - og for arbejdsgivere, der får adgang til nye medarbejdere med de rette kompetencer. Jeg vil derfor opfordre alle aktører til at bruge redskabet målrettet, afslutter Dan Oxholm. Se positivlisten på Rådets hjemmeside.

Ledigheden steg i hele Nordjylland

Den steg mest for kvinder i aldersgruppen 16-24 år med 118 /42,3%. Der har været en vækst i antallet af ikke forsikrede på 609 / 71,3%. Det skyldes hovedsageligt en tilgang af ukrainske borgere, som er ledige og klar til et job.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.