Spring over hovedmenu

En opkvalificering og et samarbejde, der når nye højder!

09-02-2021

Én af RAR Nordjyllands overordnede opgaver er at levere overblik over opkvalificerings-muligheder og understøtte virksomheder som Aalborg Lufthavn, når de bliver presset af Covid19. Derfor rakte RAR’s VEU-koordinatorer ud til lufthavnen og hjalp dem med at skabe overblik over mulighederne for at anvende kompetenceudvikling og opkvalificering som et redskab til at geare sig til fremtiden. Og det er der kommet noget godt ud af.

En opkvalificering og et samarbejde, der når nye højder – pressemeddelelsen - 2021-02-09 (printvenlig pdf) (Nyt vindue)

Corona-krisen har sat sine tydelige spor i luftfartsbranchen, og Aalborg Lufthavn har været nødt til at tilpasse organisationen som følge af en stor aktivitetsnedgang i 2020. På trods af det, så står lufthavnens medarbejdere ikke stille. Opkvalificering kommet højt på dagsordenen. Det sker dels for at kunne beholde flest mulig af deres dygtige medarbejdere og dels for at geare dem til med endnu højere kvalitet og service at sende gæster afsted, når mulighederne vender tilbage.

HR chef hos Aalborg Lufthavn, Sabina Folden fortæller, at det har været rigtigt nemt at komme i gang med opkvalificering af medarbejderne. Vi oplevede hurtigt, at der var god opbakning fra tillidsfolk og medarbejdere og med VEU-godtgørelse og tilskud fra kompetencefonde hænger økonomien også fornuftigt sammen. Hun fortæller: ”VEU-koordinatoren har bidraget til, at vi er blevet meget mere opmærksomme på, de mange muligheder for opkvalificering og uddannelse, der ligger i uddannelsessystemerne - herunder mulighederne for yderligere bidrag via kompetencefondene. Det betyder, at vi som virksomhed også fremover vil komme til at arbejde mere strategisk og systematisk med disse muligheder.”

Formand for RAR Nordjylland, Birgit Frederiksen mener det er meget positivt, når virksomheder som Aalborg Lufthavn får øget kendskab til VEU-systemet og mulighederne for brug af kompetencefonde: ”Det er én af VEU-koordinatorernes primære opgaver at levere overblik over opkvalificeringsmulighederne. Det synes at være gjort tilfredsstillende i forhold til situationen med Aalborg Lufthavn. Og når Lufthavnen dertil vil se på opkvalificering i et mere strategisk syn, som blandt andet kan være med kompensere i forbindelse med sæsonudsving, så er det en ekstra bonus, som styrker muligheden for at disse medarbejder bliver varigt på arbejdsmarkedet fremover.”

Ledelse og medarbejdere er begejstrede for opkvalificering

Både ledelse og medarbejdere i Aalborg Lufthavn er enige om, at opkvalificering er en rigtig god ide, og de medarbejdere, som er på kursus, er begejstrede for, at de kan bruge den stille periode på at dygtiggøre sig. Flere af medarbejderne udtrykker, at det ikke kun forbedrer deres kompetencer. De oplever også, at de får et bedre kendskab til hinanden og et styrket sammenhold. For eksempel siger Claus Kvist, Security Screener og TR, Security: ”Jeg synes, det har været et rigtig godt kursus, selv om det har været online. Jeg synes, det er en rigtig god ide, at vi har været blandet i grupper fra flere afdelinger, og tror det styrker både sammenholdet og samarbejdet i lufthavnen. Jeg tror vi bliver et endnu stærkere hold, end vi allerede var.”

En anden medarbejder, Peter Baltzer, som er Lufthavnsoperatør og TR, Airside Handling, forklarer: ”Det er en win-win. Godt for virksomheden, da de får mere motiverede medarbejdere, der fremover kan have flere for-skellige jobfunktioner. Han fortsætter: ”Nogle kollegaer var lidt forbeholdne i starten - men nu, hvor de er kommet i gang, synes de, det er fedt.”

Blanding af individuelle kurser og fælles uddannelsesforløb

Aalborg Lufthavn har givet mulighed for forskellige individuelle kurser, ligesom der har været åbnet for spor inden for blandt andet transport- og IT området. Endelig er der sammen med Aalborg Handelsskole udviklet et fælles forløb til alle medarbejdere tilrettelagt efter lufthavnens behov; et 10 dages kursus på de mere ”bløde” områder, inden for bl.a. kommunikation og samarbejde, således lufthavnen står med et endnu stærkere hold af dygtige medarbejdere. Forløbet er i gang netop nu og sidste hold afsluttes sidst i marts. Især sidstnævnte fælles forløb var overvejende planlagt til at skulle gennemføres i lufthavnen, men grundet covid-19-restriktioner er forløbet, der afvikles i samarbejde med Aalborg Handelsskole, hurtigt blevet omlagt til online undervisning.

HR chef hos Aalborg Lufthavn, Sabina Folden forklarer: ”De første hold er gennemført, og tilbagemeldingerne har været meget positive. Og trods betænkeligheder om, at undervisningen skulle foregå virtuelt, er vores bekymringer heldigvis gjort til skamme. Det har vist sig at fungere rigtigt godt. Generelt oplever vi, at sammen-sætningen af holdene på tværs af afdelinger virker rigtigt godt. Kompetenceudviklingen kommer klart til at give et yderligere løft til samhørigheden og vil styrke samarbejdet, hvilket er betydningsfuldt, når vi igen får travlt.”

 

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, tlf: 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord, tlf: 7222 3602
  • Sabina Folden, HR Chef / HR Manager, Aalborg Lufthavn, tlf: 9396 5070
  • Hanne Christensen, Chefkonsulent, Aalborg Handelsskole, tlf: 2788 6018