Spring over hovedmenu

Højeste beskæftigelse i 14 år i Nordjylland

01-11-2021

Fra september 2020 til september 2021 faldt den nordjyske ledighed med 3.944 bruttoledige. Det svarer til et fald på 30,5%. Beskæftigelsen steg med 11.864 fuldtidspersoner i Nordjylland fra juli 2020-2021. Der er en ledighedsprocent på 3,2%

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-11-01 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

I juli måned var beskæftigelsen den højeste i 14 år i Nordjylland. Der var 686 / 0,3% flere beskæftigede, end der var lige inden Finans-krisen i 2008, hvor det også gik meget stærkt på arbejdsmarkedet. Sammenlignet med tiden inden coronanedlukningen i 2019 er beskæftigelsen vokset med 8.718 / 4,1%. Der har aldrig før været en så kraftig vækst i beskæftigelsen på kun et år.

Alle kommuner i Nordjylland har haft vækst i beskæftigelsen. Den største vækst var i Aalborg med 6,9% / 5.604 og den mindste vækst var på Læsø med 0,9% / 5.

Ledigheden er historisk lav med 8.970 fuld-tidspersoner i september. Det er 3.944 / 30,5% færre end i september 2020. Ledighedsprocenten er lavest på Mors med 1,6% og en er højest i Aalborg med 4,2%.

Medvinden på arbejdsmarkedet har bevirket, at virksomhederne har fået sværere ved at finde ny arbejdskraft. I den seneste rekrutteringssurvey fra STAR melder 29,4% af virksomhederne, at de har haft svært ved at besætte stillinger det seneste halve år.

RAR Nordjylland arbejder målrettet for at hjælpe virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft og for, at flere borgere får en aktiv plads på arbejdsmarkedet. Det gælder blandt andet unge uden job eller uddannelse, langtidsledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Sideløbende har Rådet stort fokus på en efterspørgselsrettet opkvalificering af arbejdsstyrken, så både ledige og beskæftigede kan afhjælpe manglen på arbejdskraft i de nordjyske virksomheder.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-11-01 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)