Spring over hovedmenu

Laveste nordjyske ledighed siden Finanskrisen i 2008

31-08-2021

Fra juli 2020 til juli 2021 faldt den nordjyske ledighed med 4.057 bruttoledige. Det svarer til et fald på 28,5%. Beskæftigelsen steg med 9.339 fuldtidspersoner i Nordjylland fra maj 2020-2021. Der er en ledighedsprocent på 3,6%

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-08-31 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Arbejdsmarkedet er kommet meget stærkt igen efter en markant påvirkning under corona nedlukningen. Det seneste år har budt på større udsving i ledighed og beskæftigelse end nogensinde før. Det er et fleksibelt arbejdsmarked, der reagerer hurtigt på udefra kommende påvirkninger.

I juli 2021 var der 10.161 fuldtids bruttoledige i Nordjylland. Vi skal tilbage til tiden omkring Finanskrisen i juli 2008 for at finde et lavere antal ledige i Nordjylland med 6.722. For blot et år siden i juli 2020 var der 14.219 bruttoledige i Nordjylland.

Beskæftigelsen faldt med 6.013 / 2,7% fra 2019-20 på grund af corona nedlukningen. Det seneste år har der været en historisk vækst i beskæftigelsen på 9.339 / 4,3%. I forhold til tiden før coronaen i maj 2019 er beskæftigelsen steget med 3.326 / 1,5% i maj 2021. Det er et mere normalt billede på en udvikling over 2 år.

Antallet af ledige i procent af arbejdsstyrken var ligeledes meget lavt med 3,6% i juli 2021. Det er 1,4%-point lavere end året før. Her skal vi igen tilbage til 2008 for at finde en lavere ledighedsprocent på 2,4% i juli måned.

Antallet af ledige er faldet i alle nordjyske kommuner det seneste år. Det største antalsmæssige fald er i Aalborg med 1.703 fuldtidspersoner. Det største relative fald er på Mors og i Thisted begge med et fald på 44,5%.

Ledigheden er ligeledes faldet i alle a-kasser og i alle aldersgrupper for både mænd og kvinder det seneste år. Det er meget usædvanligt med en så entydig udvikling.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-08-31  pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)