Spring over hovedmenu

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse

01-06-2021

Fra april 2020 til april 2021 faldt nordjysk ledighed med 3.614 bruttoledige. Det svarer til et fald på 22,4%. Beskæftigelsen faldt med 1.892 fuldtidspersoner i Nordjylland fra februar 2020-2021. Der er en ledighedsprocent på 4,5%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-06-01 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Arbejdsmarkedet er meget fleksibelt og reagerer hurtigt på en kraftig påvirkning. Corona nedlukningen var en sådan kraftig påvirkning. Efter nedlukningen i marts 2020 steg ledigheden markant umiddelbart derefter med 16,2% i marts og 54,2% i april måned 2020 i forhold til året før.

I månederne efter corona nedlukningen steg ledigheden fortsat, men i et stadigt mindre tempo. I ledighedstallene for marts 2021 var der således blot en vækst på 2,2%. Det fleksible arbejdsmarkedet har også reageret på hjælpepakker mv. som hurtigt har begrænset væksten i ledigheden, og udviklingen er på 1 år vendt til et fald på 22,4% (fra april til april). Efter Finanskrisen gik der 3 år før ledigheden var faldet med 20,2% fra toppen i 2010.

Den faldende ledighed er et tegn på mere aktivitet på arbejdsmarkedet og flere nye job. I april 2021 var der dobbelt så mange nye job på jobnet i Nordjylland i forhold til april 2020. I beskæftigelsestallene fra februar måned ses dog stadig et fald på 1.892 fuldtidspersoner. Hvis antallet af nye job fortsætter med at være højt, vil det også afspejles i en mere positiv udvikling i beskæftigelsestallene.

Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper af mænd og kvinder det seneste år, undtagen for kvinder over 60 år hvor ledigheden steg en smule med 2,6%. Ledigheden er faldet mest for mænd og kvinder i aldersgruppen 16-24 år med hhv. 31,9% og 36,3%.

Fordelt på a-kasser er ledigheden faldet mest hos 3F (974 / 29,1%) og hos Kristelig a-kasse (370 / 24,4%). 

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-06-01  pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)