Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

På vej ud af coronaens skygge. Delvis genåbning giver håb om flere job

29-04-2021

Fra marts 2020 til marts 2021 steg den nordjyske ledighed med 307 bruttoledige. Det svarer til en vækst på 2,2%. Nordjysk beskæftigelse faldt med 24 fuldtidspersoner fra januar 2020-2021. Der er en ledighedsprocent på 5,1%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-04-29 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

”Dagens tal for ledighed og beskæftigelse viser en forholdsvis beskeden udvikling, oven på de meget kraftige udsving, vi så for et år siden. Vi ser nu efterdønninger af corona-nedlukninger og et arbejdsmarked der er ved at finde tilbage på rette spor.

I første kvartal 2021 var der 1.175 / 22,3% flere nye job på jobnet end samme kvartal i 2020 på det nordjyske arbejdsmarked. Det viser, at virksomhederne igen ser mere lyst på fremtiden. Det er bl.a. inden for industri, rengøring, sundhed og transport, der er fremgang,” forklarer Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

Rådsformanden fortsætter:
”Den nye undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringssituation over perioden oktober til marts i år viste, at der har været ca. 5.500 forgæves rekrutteringer i Nordjylland. Det svarer til, at virksomhederne har haft svært ved at besætte en ledig stilling i 18,4% af de tilfælde, de har søgt efter ny arbejdskraft.

Samtidig har vi jo set en vækst i antallet af ledige - og navnligt de langtidsledige - hen over det seneste år. Dette tilsyneladende paradoks skyldes ofte, at de ledige ikke har alle de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Derfor støtter RAR Nordjylland op om de nye muligheder, der er for opkvalificering af ledige, og vi har selv været med til at sætte en række initiativer i gang, for at hjælpe både ledige i job og virksomheder med at få den arbejdskraft de efterspørger.

Endelig har vi 1. april offentliggjort vores nye positivliste for den regionale uddannelsespulje, hvor Rådet vurderer, at ledige med kort, erhvervsrettet opkvalificering kan komme i betragtning til de ledige job”. 

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-04-29  pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)