Spring over hovedmenu

Flere nye job, men mange virksomheder har det hårdt

29-01-2021

Fra december 2019 til december 2020 steg den nordjyske ledighed med 1.749 bruttoledige. Det svarer til en vækst på 14,5%. Beskæftigelsen steg med 564 fuldtidspersoner i Nordjylland fra oktober 2019-2020. Der er en ledighedsprocent på 4,9%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-01-29 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

”Arbejdsmarkedet har indtil videre klaret nedlukningen rimeligt pænt, men det har også været hårdt for mange virksomheder. For første gang siden nedlukningen i marts var der en mindre vækst i den samlede beskæftigelse i oktober på 564 nordjyder. Det er en vækst på 0,3%. Siden marts har der ellers været en faldende beskæftigelse, men i oktober var der en lille vækst. Det viser, at der er efterspørgsel efter mere arbejdskraft og et fungerende arbejdsmarked - på trods at corona restriktioner. Antallet af nye job på jobnet steg med 1.223 / 31,7% fra 4. kvt. 2019- 4. kvartal 2020 i Nordjylland. Det er bl.a. sundhed og omsorgsarbejde og det pædagogiske og sociale område, der efterspørger mere personale”, forklarer Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

Formanden fortsætter: ”Antallet af ledige er dog også steget markant pga. nedlukningen. I dec. var der 1.749 / 14,5% flere ledige end på same tidspunkt sidste år. Der er hovedsageligt de kortuddannede og de faglærte, der er blevet ramt af stigende ledighed. Der har været en vækst på omkring 37% i antal tilmeldte ledige siden marts i de to grupper.

Det er bl.a. de nordjyske virksomheder inden for industrien, hoteller og restauranter og transportvirksomhederne, der har det hårdt i den nuværende situation, og som har en nedgang i antallet af arbejdspladser.

Den stigende ledighed har også vist sig i en stigende langtidsledighed med en vækst på 976 fuldtidspersoner. Det svarer til en vækst på 41,5%. Det er bekymrende, fordi de langtidsledige generelt set har sværere ved at finde et job på længere sigt end andre grupper. Det er særligt bekymrende for de unge under 30 år, der skal ind på arbejdsmarkedet og skabe en karriere,” afslutter Birgit Frederiksen. 

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-01-29  pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)