Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsmarkedet klarer også den nye nedlukning

11-01-2021

Fra november 2019 til november 2020 steg den nordjyske ledighed med 1.812 bruttoledige. Det svarer til en vækst på 16,0%. Beskæftigelsen faldt med 51 fuldtidspersoner i Nordjylland fra september 2019-2020 – svarende til 0,0%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-01-11 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

”Nedlukningen af en række erhverv i foråret førte til en markant og hurtig vækst i ledigheden. Vi så dog også, at hjælpepakkerne holdt hånden under arbejdsmarkedet. I tiden efter nedlukningen så vi en aftagende vækst i ledigheden, og beskæftigelsen begyndte også at komme tilbage mod det tidligere niveau. Vi så, at vi har et robust arbejdsmarked, som kan klare en uventet nedlukning, især når der er en hjælpende hånd blandt andet i form af lønkompensation til ramte virksomheder.

Nu står vi i starten af en ny nedlukning af dele af arbejdsmarkedet. Vi kan forvente, at ledigheden også denne gang vil blive påvirket i opadgående retning, og at beskæftigelsen tager et dyk nedad. Denne gang er der også spændt et sikkerhedsnet ud under arbejdsmarkedet i form af lønkompensation til ramte virksomheder,” forklarer Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

Formanden fortsætter: ”Hvis vi ser på Finansministeriets seneste vurdering og tendenserne fra den seneste ned-lukning tror jeg, at arbejdsmarkedet kommer igennem den nye nedlukning, - og i løbet af 2021 i vid udstrækning har genvundet det tabte med hensyn til ledighed og beskæftigelse. Samtidig er der kommet en række nye initiativer til at styrke opkvalificeringsindsatsen for ledige og hjælpe virksomheder i hårdt ramte erhverv og områder.

Lige nu er derfor det helt rigtige tidspunkt at styrke op-kvalificeringen af de ledige. Vi har et overskud af arbejdskraft på grund af nedlukningen og en forventning om mere gang i hjulene senere på året. Nye kompetencer til de ledige er med til at sikre virksomhederne den kvalificerede arbejdskraft, der indtil for nylig var en mangelvare. Nye kompetencer bidrager til mere vækst i virksomhederne og job til de ledige. RAR Nordjylland støtter derfor opkvalificeringen med en række initiativer, og styrker videngrundlaget med nye analyser om udviklingen på arbejdsmarkedet”, afslutter Birgit Frederiksen. 

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2021-11-01 -  pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)