Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Covid-19 sætter fokus på nye kompetencebehov hos industrivirksomheder

08-03-2021

Ny analyse fra RAR Nordjylland har set på, hvordan Covid-19 pandemien har påvirket eksportvirksomheder i industrien, og krævet omstilling i produktionen. Situationen har vist et behov for nye og forstærkede kompetencer inden for både opsøgende og digitalt salg, samtidig med at digitalisering, automation og grøn omstilling bliver mere efterspurgt og nødvendigt hos virksomhederne.

Analyse sætter fokus på nye kompetencebehov hos industrivirksomheder – pressemeddelelsen - 2021-03-08 (printvenlig pdf) (Nyt vindue)

Virksomheder med bred produktion klarer krisen bedst

I forbindelse med udarbejdelsen af analysen: ”Behov for rekruttering og opkvalificering hos eksportvirksomhederne i industrien”, har 12 industrivirksomheder fra Nord- og Østjylland tegnet et bredt billede af, hvordan virksomhederne har oplevet effekten af Covid-19.

Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, udtaler: ”Analysen viser, at Covid-19 har påvirket eksportvirksomhederne meget forskelligt, men at der er en tendens til, at virksomheder med den bredeste produktion har klaret sig bedst. Det er positivt at se, at mange virksomheder har været omstillingsparate, og nu også aktivt søger mulighederne for opkvalificering af medarbejdere og at fremtidssikre sig gennem den vej.”

Analysens konklusion af, at virksomheder med brede og omstillingsparate produktioner overordnet klarer sig bedst, betyder dog ikke, at de ikke i samme grad oplever behovet for opkvalificering og nye kompetencer, samt bør forholde sig til de samfundstendenser, der i stigende grad også sætter dagsordenen for virksomhedernes forretningsmodeller.

Fokus på proaktivt salg, grøn omstilling og automatering

Nedgangen i ordrebogen for flere virksomheder som følge af Covid-19 har ligeledes skabt et øget fokus på at finde nye kunder, og for nogle også et behov for at træde ind på nye markeder. Udfordringerne har for nogle synliggjort behovet for både nye salgskanaler og markeder – samt dermed også for nye og opkvalificerede kompetencer inden for bl.a. virtuelle kunderelationer og kulturforståelse.

En efterspørgsel fra kunder på grønne produkter og processer har ligeledes øget fokus på og forståelsen af at konkretisere grøn omstilling, men mange af de adspurgte virksomheder fortæller, at det er svært for dem at konkretisere grøn omstilling og koble det sammen med vækstpotentialer. Til trods for dette, er der dog en tendens til, at mange virksomheder allerede i dag har en bæredygtig og grøn produktion, men derimod mangler kompetencerne til at kunne sammenkæde dette med deres profilering og salgsarbejde, eller en generel forståelse for, hvorfor de bør bruge grøn omstilling aktivt i deres forretningsmodel.

Samtidig er et stort behov for kompetencer inden for automation til bl.a. at betjene robotter også blevet synliggjort. Virksomhederne påpeger, at der er en ”kæmpe mangel” på arbejdskraft og kompetencer inden inden for disse områder, men at det for virksomhederne også er svært at finde de rette kurser at sende medarbejderne på, eller matche medarbejdere med mulighederne for opkvalificering for at kunne imødekomme virksomhedens behov både nu og i fremtiden.

”Covid-19 har jo tydeligt vist et nyt behov hos rigtig mange virksomheder for at kunne arbejde på nye platforme og med nye salgskanaler, og have fokus på, hvordan de opkvalificerer medarbejderne til disse. Derfor prioriterer RAR Nordjylland også et fokus på netop disse områder i forhold til vores indsatsområder for vores nordjyske VEU-koordinatorer. Det er også vigtigt for mig at understrege, at VEU-koordinatorerne altid gerne går i dialog med virksomheder, der har spørgsmål om og behov for opkvalificering,” slutter Birgit Frederiksen

Analysen er udarbejdet af COWI for RAR Nordjylland i samarbejde med RAR Østjylland.

Analysen i fuld længde plus overblik over Rådets andre VEU-analyser.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, tlf: 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord, tlf: 7222 3602