Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR og UCN anbefaler: Hjemsendte bør udnytte tiden til efteruddannelse

29-04-2020

Erhvervslivet kæmper i disse tider for deres fremtidige virke. I nogle brancher er det med kniven for struben, mens andre fortsat har kunder, ordre i bogen eller måske endda ekstra travlt. Fælles for alle er, at det er en tid med ekstremt mange udfordringer. Det er forståeligt, at virksomheder, der i øjeblikket har sendt medarbejderne hjem med lønkompensation, har fuldt fokus på overlevelse. Men det er også vigtigt at se på, hvordan tiden med hjemsendelse kan bruges konstruktiv til at stå stærkere efter krisen.

Den fælles anbefaling fra Hanne Lendal, områdeleder, UCN act2learn Erhverv og Lars Christensen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Nordjylland lyder:

Virksomhederne kan blandt andet sætte ind ved at benytte tiden til at opkvalificere deres medarbejdere ved at sende dem på kurser og uddannelse. Desværre er det ikke det, vi ser lige nu. Udbydere af efter- og videreuddannelse heriblandt UCN act2learn haft travlt med at oprette langt flere online forløb end tidligere - netop for at have relevante udbud til de medarbejdere, som lige nu ikke kan passe deres arbejde på vanlig vis. Men kursister og studerende lader vente på sig.

Både Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og UCN act2learn har god dialog med nordjyske virksomheder, og det er tydeligt, at mange endnu ikke har rettet blikket på de muligheder, der er for uddannelse. Det kræver, at virksomhederne strukturerer indsatsen, og gør det tydeligt for hjemsendte medarbejdere, hvilke muligheder de har for opkvalificering. Nogle er måske usikre på, hvad de kan og må under en hjemsendelse. Heldigvis er det tilladt at bruge en hjemsendelsesperiode på kurser og uddannelse, og det er fortsat muligt at søge omstillingsfonden og andre kompetencefonde om tilskud til at dække deltagergebyret. Dog er det ikke muligt at søge om dækning af lønudgifter under uddannelsen, hvis medarbejderne allerede er sendt hjem med lønkompensation som en del af statens hjælpepakker.

Det giver mening at se nærmere på muligheden for opkvalificering af medarbejdere både dem er der hjemsendt med arbejdsopgaver, og dem er der hjemsendt uden. På arbejdsmarkedskontoret begynder man heldigvis at se en lille stigning i virksomheder, der ønsker hjælp til at afsøge mulighederne for kurser og uddannelse, og vi kan håbe på, at det er første skridt.

Det kan desværre have lange udsigter, inden vi igen kan samle medarbejdere fra forskellige nordjyske virksomheder i undervisningslokalerne. Selv nu hvor samfundet så småt begynder at åbne op igen. Derfor kan skræddersyede online kurser og moduler, der rammer den enkelte virksomheds behov, være vejen frem – i håbet om at det kan bidrage til, at situationen også kan vendes til noget positivt for de medarbejdere, som lige nu er sendt hjem.

Ved at uddanne sine medarbejdere under Corna-krisen er man med til at investere i sine medarbejdere og dermed i sin virksomhed. Det kan være en mulighed for at udnytte en nedgang i opgaver til at få ny viden ind i virksomheden – noget der kan være svært at prioritere i en travl hverdag. Paradokset mellem at investere i uddannelse af medarbejdere eller hente nye kræfter ind, når tiderne vender, er særligt aktuelt i en denne tid, hvor krisen rammer bredt. Vi vil opfordre til, at virksomhederne får det bedste ud af situationen og sender medarbejdere på relevante uddannelsesforløb, så de er klar til hverdagen, når der igen bliver travlt på kontoret, i produktionen, forretningerne og turismeerhvervene.

Det kan være en svær opgave for virksomhederne at få overblikket over mulighederne, men både arbejdsmarkedskontoret og uddannelsesinstitutionerne vil gerne hjælpe med at vejlede og rådgive om mulighederne, og vi hører også gerne fra virksomheder, der står med aktuelle behov for efteruddannelse. Udnyt tiden hvor det er muligt og står stærkere, når vi for alvor åbner samfundet op igen.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf: 2332 0288 
  • Anders Daugberg Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord: 7222 3602