Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Med et solidt arbejdsmarked og samarbejde klarer vi de nye udfordringer

29-05-2020

Fra april 2019 til april 2020 steg den nordjyske ledighed med 5.667 bruttoledige, hvilket svarer til en vækst på 54,3 %. Ledighedsudviklingen er markant påvirket af corona-nedlukningen. Beskæftigelsen steg med 1.396 fuldtidspersoner i Nordjylland fra februar 2019 til februar 2020. Beskæftigelsestallene er fra lige før corona-nedlukningen.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

”Ledigheden er steget markant i Nordjylland på grund af Corona-nedlukningen af dele af arbejdsmarkedet. En vækst i ledigheden på 54% har vi ikke set siden finanskrisen i 2008-09, hvor ledigheden steg med 69%. Det er alle typer af forsikrede ledige, der har haft en stigende ledighed, og særligt de unge er ramt.

Vi står heldigvis godt rustet til at håndtere den nye situation. De seneste år har vi haft en positiv udvikling på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Lige før corona nedlukningen i februar steg beskæftigelsen i Nordjylland med over 1.300 på et år og ledigheden var på 4,7%. Der bliver også fortsat slået mange job op på jobnet. I marts måned var der 1.462 nye job i Nordjylland. Det er ganske vist et fald i forhold til marts sidste år, men stadig på 77% af niveauet for marts 2019. Det er meget vigtigt, at der er job til de ledige, og at virksomhederne fortsat efterspørger nye medarbejdere”, forklarer Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Han fortsætter:
”Vi skal også være opmærksomme på, at mange lønmodtagere er på lønkompensation. Det gælder for ca. 14.000 i Nordjylland. Det er en rigtig fin ordning, som holder hånden under beskæftigelsen i den her meget specielle situation. Det er en ordning, der med fordel kan forlænges, og særligt i forhold til virksomheder med en stor eksport til udlandet.

I RAR Nordjylland følger vi udviklingen tæt og samarbejder med alle aktører. Det er vigtigt, at alle parter på arbejdsmarkedet står sammen om fælles løsninger på de nye udfordringer”, uddyber Lars Christensen. 

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Anders Daugberg Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)