Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2020-02-06)

06-02-2020

Beskæftigelsen steg med 678 fuldtidspersoner i Nordjylland fra oktober 2018 til okto-ber 2019. Fra december 2018 til december 2019 er den nordjyske ledighed steget med 191 bruttoledige, hvilket svarer til en vækst på 1,6 %.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

Husk også at opkvalificere den udenlandske arbejdskraft 

”Det er positivt, at beskæftigelsen fortsat stiger. Det vidner om et nordjysk arbejdsmarked i fremgang. For første gang i to år steg ledigheden også en smule med 191. Det er samlet set et udtryk for, at udbuddet af arbejdskraft stiger i disse år. Og udbuddet er steget lidt mere end efterspørgslen”, forklarer Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Han fortsætter:
”Under de her tendenser er der mange faktorer i spil, som RAR Nordjylland følger tæt. Det stigende udbud af arbejdskraft skyldes bl.a. tilbagetrækningsreformen, som hæver pensionsalderen, og flere bliver længere tid på arbejdsmarkedet.

En anden væsentlig faktor for væksten i beskæftigelse og arbejdsstyrke er tilgangen af udenlandsk arbejdskraft. Der er i dag ca. 15.900 beskæftigede udenlandske statsborgere i Nordjylland. Det er mere end en fordobling på 10 år. De spiller en vigtig rolle med hensyn til at forsyne de nordjyske virksomheder med arbejdskraft.

De er dog også begyndt at optræde mere hyppigt i ledighedstallene. I november 2009 udgjorde udenlandske statsborgere 4,5% af de dagpengeledige. I november 2019 udgjorde de 10,7% af de dagpengeledige. Lidt over halvdelen af de ledige udenlandske dagpengemodtagere er østeuropæisk arbejdskraft, som dermed er en stor gruppe”.

”Når de østeuropæiske borgere bliver ledige, kan de have en særlig udfordring med at finde et nyt job blandt andet på grund af manglende sproglige færdigheder. Rådet anbefaler derfor et større fokus på sproglig opkvalificering af både beskæftigede og ledige udenlandske arbejdstagere. Det vil give dem bedre muligheder for at komme i beskæftigelse igen”, forklarer Lars Christensen.

Læs mere: 

RAR Nordjylland drøftede den 28. januar 2020 udfordringer og potentialer i forhold til ledig og beskæftiget østeuropæisk arbejdskraft. Baggrundsnotatet herfor har Rådet nu lagt på sin hjemmeside med henblik på videndeling. 

Notat: Udenlandsk arbejdskraft - fokus på østeuropæiske EU-lande (internt link)

Nøgletalsnotat om Nordjylland, som er opdateret til Rådsmødet er ligeledes klar  på hjemmesiden:

Nøgletal for Nordjylland (internt link) 

Se også Nyhedsbrevet, som Rådet udsendte efter mødet:

Nyt fra RAR Nordjylland - januar 2020 (internt link)

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Anders Daugberg Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)