Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2020-01-08)

08-01-2020

Beskæftigelsen steg med 716 fuldtidspersoner i Nordjylland fra september 2018 til september 2019. Fra november 2018 til november 2019 er den nordjyske ledighed faldet med 130 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 1,1 %.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

Opkvalificering får ledige i job 

”Der kommer flere folk på arbejdsmarkedet i de kommende år bl.a. pga. tilbagetræknings-reformen. Det passer tidsmæssigt godt med, at vi står i en gunstig konjunktursituation med stor efterspørgsel fra virksomhederne. Derfor stiger beskæftigelsen.

Der er dog også personer i arbejdsstyrken, som er ledige, fordi de ikke har alle de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Her har arbejdsmarkedets parter en særlig dobbeltrolle. Ved at skabe gode muligheder for at opkvalificere de ledige får de nye kompetencer, og de kommer nemmere i job som også fastholdes. Samtidig får virksomhederne nye kvalificerede medarbejdere”, forklarer Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Han uddyber: ”Derfor er vi i RAR netop i gang med at udarbejde en ny regional positivliste over kurser, hvor jobcentrene kan få betalt en stor del af udgiften, når ledige kommer på kursus og får nye kompetencer. Vi fokuserer på områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Der kan vi gøre en positiv forskel.

Vi lægger stor vægt på at inddrage alle parter i den proces, fordi det gode samarbejde sikrer de bedste resultater”.

Der er en pulje på 10 millioner som er tildelt Nordjylland. Erfaringerne viser, at disse midler bliver brugt, og at det giver en god effekt, hvorved manglen på arbejdskraft reduceres.

”RAR Nordjylland ser positivlistens effekt, som et stort gode for både, arbejdsgiverne, de ledige, jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne til at skabe større vækst og dynamik i Nordjylland,” afslutter Lars Christensen.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steg fra 222.360 i september 2018 til 223.076 i september 2019. Det er en vækst på 716 / 0,3%.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Anders Daugberg Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)