Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkvalificeringskurs mod nye udfordringer for Fjord Lines medarbejdere

27-11-2020

Som mange andre virksomheder i rejse- og transportbranchen er Fjord Line hård ramt af Covid-19. Fjord Line, som tidligere år har transporteret over 1,4 millioner passagerer, har måttet sige farvel til 221 medarbejdere grundet færre passagerer. Men med en proaktiv indsats fra RAR Nordjylland - gennem Arbejdsmarkedskontorets VEU-koordinatorer - har virksomheden ændret kurs for de opsagte medarbejdere via opkvalificering

Opkvalificeringskurs mod nye udfordringer for Fjord Lines medarbejdere. Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland 27. november 2020 med layout til print (pdf) (Nyt vindue)

RAR Nordjylland har en særlig opmærksomhed rettet mod virksomheder, der er negativt påvirkede af corona-krisen. Derfor er der taget kontakt til virksomheder inden for udfordrede brancher. Målet er at synliggøre de muligheder, der er for at opkvalificere medarbejdere i perioder, hvor der er nedgang i virksomhedens aktivitet. Dette er både for at sikre, at virksomheden har kvalificeret arbejdskraft, når aktiviteten i virksomheden vender tilbage til situationen før corona-krisen, og samtidig for via uddannelse og opkvalificering at fastholde så mange medarbejdere som muligt i beskæftigelse i virksomheden.

Fjord Line i Hirtshals har mærket, at langt færre mennesker rejser mellem Danmark og Norge, og derfor har det været nødvendigt at afskedige mange medarbejdere. VEU-koordinatorer fra RAR Nordjyllands sekretariat (AMK Midt-Nord) tog derfor fat i virksomheden for at fortælle om de muligheder, der er for at hjælpe afskedigede medarbejdere videre mod et nyt job.

Kontakten har resulteret i en fælles koordineret indsats, der tager sit afsæt i Job-VEU-modellen, og som tilrettelægges i samspil med flere uddannelsesinstitutioner og Jobcenter Hjørring. Indsatsen fokuserer på at synliggøre jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked, at afdække medarbejdernes opkvalificeringsbehov og –muligheder og med det afsæt skaber løsninger, der hjælper medarbejderne hen i mod et nyt job.

Den opgave kunne vi ikke have løftet alene! Det udtaler Hanne Buje Jensen, HR direktør i Fjord Line og fortsætter:

”Hvis det ikke var for RARs og AMKs VEU-koordinatorers proaktive indsats, så var vi slet ikke blevet opmærksomme på de muligheder, der ligger i forhold til at opkvalificere vores medarbejdere. Samarbejdet har gjort det håndgribeligt for os, og det har været en stor hjælp at have en person, som kunne være vores sparringspartner, koordinere og hjælpe os med at afklare de mange forskellige elementer i forløbet.

I indsatsen er der gennemført fælles opkvalificeringsmoduler for grupper af medarbejdere såvel som individuelle opkvalificeringsforløb, som er sammensat ud fra individuelle ønsker og behov. Forløbene spænder bredt, hvilket overskrifterne service- og værtskab, ledelse, kostvejleder, parat til SOSU, it, motorregulering og gaffeltruck certifikat illustrerer. I alt har der været 140 kursister på 24 forskellige opkvalificeringsforløb.

Hanne Buje Jensen, HR direktør i Fjord Line afslutter: ”Der skal samtidig lyde en stor ros til de involverede uddannelsesinstitutioner, som virkelig har stået klar til at hjælpe os i den her situation. Derudover er samarbejdet med det lokale jobcenter i Hjørring også blevet styrket i den konkrete situation.”

Helhedsorienteret indsats fra start til slut – godt samspil og gode resultater inspirerer

Denne proaktive tilgang til virksomhederne er i tråd med RAR Nordjyllands fokus på at levere og koordinere en jobrettet voksen- og efteruddannelse. Indsatsen går længere end blot at klæde virksomhederne på. Den giver også en uvildig partner, som kan koordinere i forhold til uddannelsesleverandørerne og sikre en helhedsorienteret tilgang til opkvalificering.

”Virksomhedernes behov i denne særligt udfordrede tid varierer meget fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. RAR Nordjylland understøtter COVID-19 ramte brancher og virksomheder – blandt andet med sin aktive VEU-indsats og med øget videndeling om opkvalificeringspotentialer.

VEU-koordinatorernes uvildige koordination giver et afsæt for at samle ledelsen og tillidsrepræsentanter til en snak om virksomhedens opkvalificeringsbehov – både her og nu og på den lidt længere bane. Det er vigtigt, for det er kompliceret for en virksomhed at overskue de mange muligheder og faldgruber, der er i forhold til at bruge de rigtige ordninger og dermed at få skabt de tilbud, der matcher virksomheden og medarbejdernes behov bedst. Det er en samarbejdsindsats, som er helt i tråd med RAR Nordjyllands fortsatte fokus på at understøtte tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne,” udtaler formand for RAR Nordjylland Birgit Frederiksen, og afslutter:

”Fjord Line deltog med et super godt indlæg om udfordring og håndtering på vores Rådsmøde den 25. november. Rådet kvitterer for virksomhedens mod på nye løsninger, som kan være en inspiration til andre.”

De mange nye færdigheder, som de opsagte medarbejdere får via opkvalificering kan være med til at sætte en ny kurs i forhold til fremtidige jobmuligheder, men samtidigt kan det også stille dem stærkere i forhold til at komme tilbage til Fjord Line, når corona-krisen er overstået og Fjord Line igen sejler med fyldte skibe.

Nærmere oplysninger:

• Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
• Anders Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf.7222 3602 

Kort om Job-VEU modellen:

Modellen er et led i de Regionale Arbejdsmarkedsråds VEU-indsats, hvor fokus er på at styrke koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen- og efteruddannelsesindsatsen med henblik på at skabe et bedre match på arbejdsmarkedet, der hvor udbud og efterspørgsel ikke mødes.

Job-VEU modellen bygger på erfaringer, der er gjort med partsafklarede og meritgivende opkvalificeringsforløb, som har været koordineret i samarbejde med forskellige aktører på området: virksomheder, jobcentre, uddannelses-institutioner og arbejdsmarkedets parter.