Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsmagasin: Nyt fra RAR-Nordjylland juni 2020

11-06-2020

”Nyt fra RAR Nordjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Nordjylland og udkommer efter behov. Målgruppen er beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt nøglepersoner i kommunerne. Nyhedsmagasinet udsendes til de, der abonnerer på Nyt fra RAR Nordjylland på Rådets hjemmeside.

Nyhedsmagasinet i printbar pdf-version (pdf) (Nyt vindue) 

I dette nummer kan du bl.a. læse:

  • Opkvalificering fremfor afskedigelser – nordjysk samspil om tilbud til virksomheder. Nyt samarbejde mellem RAR Nordjylland og Jobcenter Aalborg styrker virksomhedernes viden om tilskudsmuligheder til opkvalificering af medarbejdere. - Se kommentarer fra en af virksomhederne, fra Jobcenter Aalborg og fra Rådets formand.
  • Corona-knækket var betydeligt. Men Nordjylland er klar og kan overraske positivt. På et corona-udfordret nordjysk arbejdsmarked insisterer RAR Nordjylland på at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer. Rådet er med nyvalgt Formandskab klar til to år mere med tæt samarbejde om udfordringer og potentialer – med fælles fokus på kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og på at få alle kompetencer i spil. Corona-knækket på den ellers opadgående kurve for det nordjyske arbejdsmarked var betydeligt. Men Nordjylland er klar. Rådets Formand tror på fremtiden. Der er nemlig også positive tegn - og så så kommer man langt med samspil og fælles fokus. - Læs kommentarer fra Rådets nye Formand Birgit Frederiksen og Rådets nu afgåede Formand Lars Christensen.
  • Et udfordret nordjysk arbejdsmarked – med spæde tegn på bedring. Ledigheden er steget markant i Nordjylland på grund af Corona-nedlukningen af dele af arbejdsmarkedet. En vækst i ledigheden på 54% har vi ikke set siden finanskrisen i 2008-09. Nordjylland står heldigvis godt rustet til at håndtere den nye situation. De seneste år har vi haft en positiv udvikling på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Første tegn på faldende ledighed er nu ved at vise sig. Fra 1. juni til 7. juni er antallet af tilmeldte ledige faldet med 1.000 / 4,9%. - Læs mere om udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked og på Rådets hjemmeside
  • Fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling er afgørende for RAR. Fra starten af den delvise nedlukning tidligt i marts har Rådet indsamlet og formidlet viden om udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked i forbindelse med COVID19. Det er vigtigt, at vi kender udfordringerne – og det er samtidig vigtigt, at vi handler på dem. RAR Nordjylland har været godt hjulpet af vores sekretariat AMK Midt-Nord ikke kun samlet med også delt viden. - Læs mere om videndeling gennem webinarer, beredskabssider og pressemeddelelser

Nyhedsmagasinet i printbar pdf-version (pdf) (Nyt vindue)

Husk artikler i fuld længde nederst på denne side.

”Nyt fra RAR Nordjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Nordjylland  udsendes til de, der abonnerer på Nyt fra RAR Nordjylland på Rådets hjemmeside. Ansvarshavende: Formand for RAR Nordjylland Birgit Frederiksen.

Relaterede links:

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - juni 2020 (internt link)

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje - nu også online kurser (internt link)

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf: 30 10 38 49
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, tlf: 7222 3602

------------------------------------------------

Artiklerne i fuld længde kan læses herunder:

Opkvalificering fremfor afskedigelser – nordjysk samspil om tilbud til virksomheder

Nyt samarbejde mellem RAR Nordjylland og Aalborg Jobcenter styrker virksomhedernes viden om tilskudsmuligheder til opkvalificering af medarbejdere.

Coronakrisen har gjort det nødvendigt at tænke i nye baner for at nå ud til virksomhederne. Derfor inviterede RAR Nordjylland, Aalborg Jobcenter, Metal Aalborg og TECH College metalvirksomheder i Aalborg Alliancen til webinar den 19. maj 2020. Målet med webinaret var at orientere virksomhederne om mulighederne for opkvalificering og for økonomisk tilskud til opkvalificering fra blandt andet kompetencefonde.

Virksomhed har fået bedre overblik

Virksomhederne mangler nogle gange den nødvendige viden om mulighederne for at opkvalificere medarbejderne og kan have oplevelsen af, at det er besværligt at finde vej i de mange opkvalificeringstilbud og -muligheder. Direktør Henrik Nøjgaard, Saab Nordic Defence Industries A/S, som deltog på webinaret udtaler:

”Vi har ikke meget kendskab til mulighederne for efteruddannelse, så jeg tilmeldte mig webinaret for at blive klogere, og få indsigt i junglen af opkvalificeringstilbud. Jeg blev ærligt talt forvirret på et højere niveau over de mange muligheder, men opfølgningen har givet mig en langt bedre forståelse for, hvordan det hænger sammen”.

Fælles indsats: opkvalificering fremfor fyring

Udover at orientere virksomhederne om mulighederne for opkvalificering var webinaret en lejlighed til at opfordre virksomhederne til at fastholde så mange medarbejdere som muligt gennem opkvalificering fremfor fyring.

Jesper Dahlgaard, jobcenterchef i Aalborg siger: "Vi har nok mest haft fokus på de ledige, men det er også en del af at servicere virksomhederne at se på dem, de allerede har ansat. Jeg håber, vi kan bevare og være med til at udvikle nogle virksomheder i Aalborg," lyder det fra Jesper Dahlgaard, jobcenterchef i Aalborg – og fortsætter: "Opkvalificering er vigtigt, men det er en svær opgave. Derfor er vi gået sammen for at servicere virksomheder og for at fremtidssikre arbejdspladser."

Formanden for RAR Nordjylland, Birgit Frederiksen, ser også positivt på tiltaget for at få yderligere gang i opkvalificering af de beskæftigede. "Det her er utrolig vigtigt for Nordjylland. Vi har en stor andel borgere på arbejdsmarkedet, der hurtig kan blive sårbare, fordi de ikke har de rette kompetencer. Her vil opkvalificering af gruppen hjælpe til at sikre deres forsatte plads på arbejdsmarkedet i tider med krise,” udtaler formanden for RAR Nordjylland.

Gode erfaringer med webinarer

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har siden marts afholdt en række webinarer målrettet både virksomheder, a-kasser, erhvervskontorer, jobcentre. Webinarerne har især handlet om hjælpepakker, arbejdsfordeling og mulighederne i voksen- og efteruddannelsessystemet. Vi har fået en del erfaring med at afholde webinarer og på den måde nå ud til virksomhederne – den erfaring er der potentiale i at videreudvikle.

"Vi kan se, at der er nogle behov i arbejdsstyrken, og vi skal få gjort mulighederne for voksen- og efteruddannelse synlige og tilgængelige over for virksomhederne. Det kan vi gøre gennem direkte kontakt én til én, men vi kan også gøre det gennem et webinar, hvor vi får præsenteret de muligheder, der er inden for området," siger formanden for RAR Nordjylland, Birgit Frederiksen. Webinar er en god måde at samle folk på, og med en kapacitet med op til 200 deltagere er der rig mulighed for at nå ud til mange. Webinarer giver oplægsholderen mulighed for at vise præsentation, billede og lyd, mens deltagerne kan stille spørgsmål i en chatboks og få svar LIVE.

Rådsformanden vurderer, at webinarer i fremtiden kan være et supplement – og måske nogle gange bedre alternativ – til store møder, hvor mange deltagerne skal bruge tid på kørsel for at deltage.

--------------------------------------------------------------- 

Corona-knækket var betydeligt. Men Nordjylland er klar. Og vi kan overraske positivt.

Fortsat fælles fokus på kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og på at få alle kompetencer i spil.

På et corona-udfordret nordjysk arbejdsmarked insisterer RAR Nordjylland på at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer. Rådet er med lovbestemt nyvalgt Formandskab klar til to år mere med tæt samarbejde om udfordringer og potentialer.

”Både Rådet og arbejdsmarkedet skal have sans for udsyn og evne til at sætte retning. Vi skal kunne se ud over egne interesser for at komme godt i mål. Det kan vi i Rådet. Og det kan vi i Nordjylland. Jeg ser frem til en fortsat udfordrende periode sammen med RAR og i kompagniskab med alle parter på det nordjyske arbejdsmarked. Corona-knækket på den ellers opadgående kurve for det nordjyske arbejdsmarked var betydeligt. Men Nordjylland er klar. Jeg tror på, at vi kan overraske positivt”, udtaler RAR Nordjyllands nye Formand Birgit Frederiksen og fortsætter:

”Formandsskiftet på vores junimøde ændrer ikke Rådets strategiske fokus, vi forsætter arbejdet med at understøtte virksomhederne i at tilvejebringe kvalificeret arbejdskraft. Det er med fornøjelse, at jeg overtager formandsposten og en stor glæde at fortsætte samarbejde med Lars Christensen og Peter Hansen i rollerne som næstformænd. At formandskabet forbliver intakt, skaber arbejdsro og kontinuitet i vores arbejde.

Situationen på arbejdsmarked har ændret sig. Der er kommet en ubekendt spiller i form af COVID19, som præger arbejdsmarkedet nu - og vil gøre det i en lang periode fremover. Vores udpegede brancheområder, som har Rådets særlige opmærksomhed, vil udvides i takt med, at vi ser konsekvensen og udviklingen af den nye situation på arbejdsmarked. Vi vil følge udviklingen nøje og sikre, at de fornødne data og analyser er tilgængelig, så der skabes et fælles virkeligheds-billede, der kan skabe grundlag for den samlet indsats.

Det er et svært tidspunkt lige nu. Men er der en ting, som krisen har vist, er det, at sammenholdet står styrket i modvind. Vi har brug for hinanden, sagde Rådets næstformand Peter Hansen på vores seneste Formandskabsmøde. Og han fortsatte: Det har corona-chokket endnu en gang vist. Løsninger med mening og holdbarhed findes og implementeres bedst i fællesskab. Det sammenhold skal vi gerne tage med os videre. Og det har Peter meget ret i.

I den kommende tid, vil vi have endnu større fokus på, videndeling, dialog og samarbejde bl.a. gennem stærke partnerskaber. Det er fundamenter i vores arbejde i RAR og med den nye situation på arbejdsmarked er der endnu større behov for samarbejde og en koordineret indsats på tværs af alle aktører”.


Udfordringer følger udfordringer – men samspil åbner altid til nye løsninger

Sådan udtaler RAR Nordjyllands nu afgåede formand Lars Christensen og fortsætter: ”Med start på rådsperioden i juni 2018 fik vi i RAR Nordjylland en yderligere rolle i forhold til beskæftigelsespolitikken - nemlig VEU-opgaven. Det har krævet velvilje, åbenhed og slid at træde ind i endnu en ny rolle for RAR, hvor der fulgte et stort ansvar og forpligtigende forventninger med. Derfor var vi også glade for et konstruktivt samarbejde med de lukkede VEU-centre i forhold til overdragelse af opgaven.

Det har været 2 meget spændende år - med konstant udvikling og udfordringer, og jeg ser Rådets samspil styrket i et Nordjylland, hvor samarbejde og vilje til, at vi vil Nordjylland sammen, har gjort, at vi fortsat kan sætte mål sammen omkring en udfordrende beskæftigelsespolitik.

Der udvikles og knyttes fortsat samarbejder mellem beskæftigelsespolitikkens aktører til gavn for øget opkvalificering og beskæftigelse i Nordjylland. Her her kan blandt andet nævnes samarbejder omkring ”Det kompetente Nordjylland” og ligeledes Erhvervshus Nordjylland for at nævne de seneste tiltag.

Som afgående formand vil jeg gerne takke for godt samarbejde til alle Rådets samarbejdspartnere omkring beskæftigelsespolitikken, arbejdsmarkedskontorets store indsats, Rådets medlemmer og formandskabet med håb om et fortsat godt og udviklende samarbejde.

Et udfordret nordjysk arbejdsmarked – med spæde tegn på bedring

Ledigheden er steget markant i Nordjylland på grund af Corona-nedlukningen af dele af arbejdsmarkedet. En vækst i ledigheden på 54% har vi ikke set siden finanskrisen i 2008-09, hvor ledigheden steg med 69%. Det er alle typer af forsikrede ledige, der har haft en stigende ledighed, og særligt de unge er ramt. Nordjylland står heldigvis godt rustet til at håndtere den nye situation. De seneste år har vi haft en positiv udvikling på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Lige før corona nedlukningen i februar steg beskæftigelsen i Nordjylland med over 1.300 på et år og ledigheden var på 4,7%.

Der bliver også fortsat slået mange job op på jobnet. Antallet af opslåede stillinger på Jobnet er en indikator for efterspørgslen efter arbejdskraft. På landsplan er antallet af opslåede stillinger på Jobnet faldet med 15,5% fra 8. marts til 7. juni 2020. I Nordjylland er antallet faldet med 1,6% i samme periode.

”Det er meget vigtigt, at der er job til de ledige, og at virksomhederne fortsat efterspørger nye medarbejdere”, forklarer Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland – og fortsætter: ”Første tegn på faldende ledighed er ved at vise sig. Fra 1. juni til 7. juni er antallet af tilmeldte ledige på landsplan faldet med 5.581 / 3,1%. I Nordjylland er antallet af tilmeldte ledige faldet med 1.000 / 4,9% i samme periode. Det er positive tegn oven på en stor vækst i antallet af ledige. Vi håber, at genåbningen af samfundet og det stigende aktivitetsniveau sætter yderligere skub i en positiv udvikling, så vi kan få antallet af tilmeldte ledige endnu længere ned.

Det private arbejdsmarked har i vidt omfang holdt hjulene kørende under corona nedlukningen. Ca. 10% har været på lønkompensation og en del virksomheder har også måttet skære ned. Neddroslingen kommer oven på lang tids vækst i beskæftigelse og med afsæt i en lav ledighed og en række rekrutterings-udfordringer i virksomhederne - lige inden coronanedlukningen. Når vi ser lidt frem kommer der igen mere gang i arbejdsmarkedet. Vi skal bruge den mellemliggende periode smart til at efteruddanne og opkvalificere hele arbejdsstyrken og særligt dem er er blevet ledige. Herved får de ledige nye kompetencer og bedre muligheder for en fast og varig tilknytning til arbejdsmarkedet, når virksomhederne kommer op i et højere gear. Derfor er det vigtigt, at Rådet følger udvikling nøje og inspirerer til at sætte ind med de rette indsatser og opkvalificering. Herved vil virksomhederne opleve færre rekrutteringsproblemer når der kommer mere gang i væksten igen.

Fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling er afgørende for RAR

”Fra starten af den delvise nedlukning tidligt i marts har Rådet indsamlet og formidlet viden om udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked i forbindelse med COVID19. Det er vigtigt, at vi kender udfordringerne – og det er samtidig vigtigt, at vi handler på dem. RAR Nordjylland har været godt hjulpet af vores sekretariat AMK Midt-Nord, der ikke kun har samlet med også delt viden. Der har siden marts været travlt med nyheder, webinarer og beredskabssider til samarbejdsparterne. Blandt andet har Rådet holdt en række webinarer om arbejdsmarkedet med nyeste data. Vi har holdt beredskabsmøder i RAR Nordjyllands formandskab. Og der er oprettet beredskabssider med overblik indsatspakker samt kurser og uddannelse. Og så er der løbende sendt nyheder både internt i Rådet og til presse og samarbejdsparter. En praksis som Rådet fortsætter.

Opgørelse over nordjysk ledighed og beskæftigelse pr. 29. maj fra kan se her

Helt nye data om nordjysk arbejdsmarked udsendt 9. juni kan tilgås her

Juni møde i Rådet over skype – nu ser vi frem til at mødes ”rigtigt” efter sommerferien

”4. juni var var første gang Rådet har holdt et ordinært møde virtuelt over skype. I marts var det formandskabet, der holdt mødet på vegne af Rådet, som i stedet kom med input op til mødet og som blevet hørt efterfølgende ifht beslutninger, der blev truffet. Men på junimødet deltog hele Rådet hjemmefra. Så vi så og hørte hinanden, og argumenter kunne fremføres og beslutninger træffes på stedet. Det mindede derfor meget mere om et ”rigtigt” Rådsmøde. Og særligt vil jeg fremhæve den indledende briefing og drøftelse om status for det nordjyske arbejdsmarked lige nu, synes jeg var lige i øjet”, udtaler Rådsformand Birgit Frederiksen og fortsætter:

”Arbejdsmarkedskontoret har virkelig gjort en indsats for på meget kvalificeret vis at klæde Rådet på med baggrundsviden og hele nye facts om det nordjyske arbejdsmarked. Vi havde på Rådsmødet den 4. juni bedt AMK om at give et overblik over arbejdsmarkedet lige nu. Med up date om Rådets rolle og indsats ved Rådets Formand, oplæg om beredskabstiltag og aktiviteter under COVID-19 perioden ved AMK - og endelig nyeste data om det nordjyske arbejdsmarked fra AMK var Rådet godt hjulpet. Der var stor spørgelyst, og flere Rådsmedlemmer kvitterede for godt overblik og fin indgang til Rådsmødet.”

Rådet har nu aftalt strategiseminar i Frederikshavn til september med oplæg fra borgmester, virksomheder med videre – men også mulighed for at mødes og drøfte retning og indsats på baggrund af et kvalificeret nordjysk virkelighedsbillede over udfordringer og potentialer i kølvandet på corona-udviklingen.