Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyhedsmagasin: Nyt fra RAR-Nordjylland januar 2020

30-01-2020

”Nyt fra RAR Nordjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Nordjylland og udkommer efter behov. Målgruppen er beslutningstagere inden for uddannelse og beskæftigelse samt nøglepersoner i kommunerne. Nyhedsmagasinet udsendes til de, der abonnerer på Nyt fra RAR Nordjylland på Rådets hjemmeside.

Nyhedsmagasinet i printbar pdf-version (pdf) (Nyt vindue) 

I dette nummer kan du bl.a. læse:

  • Fidusen er allerede til at få øje på - og forventningerne er tårnhøje. Virksomhederne får uddannet medarbejdere til industrioperatør og ansætter samtidig nye, som får tilsvarende uddannelse. Virksomhederne er begejstrede for projektet fortæller Jobcenter Mariagerfjord til RAR Nordjylland på Rådsmødet 28. januar 2020. Rådet har stor ros til overs for alle involverede ikke mindst til de virksomheder, der tør gå forrest.

  • Grønne muligheder for samarbejde om opkvalificering. ”RAR fik en fælles henvendelse fra en række virksomheder. De fortalte os, at de mangler folk. De ønsker at rekruttere, men trods ihærdige forsøg kan de ikke fremskaffe den fornødne arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Nu ser det heldigvis ud til, at vi får samarbejdet os til en løsning, som alle parter kan være tilfredse med”, udtaler Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen. VEU konsulent Kim Knudsen gav RAR Nordjylland en status på Rådets temadrøftelse 28. januar.

  • Opkvalificering eller mangel? Fokus på kvalificeret arbejdskraft til nordjyske virksomheder. RAR Nordjylland har netop fastlagt brancher/fagområder for særligt fokus og VEU-indsats i 2020. Afsættet har været brancher med rekrutteringsudfordringer, udækket efterspørgsel på kompetencer og udfordringer med at matche udbud og efterspørgsel på VEU.
  • Samspil om indsatser i 2020 og 2021. RAR Nordjylland mødes primo marts med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg. Fokus er på samspil om indsatsen i 2020 og inspiration til 2021 – samt videndling om andre emner af fælles interesse.

  • RAR Nordjylland kvitterer for kommunernes Beskæftigelsesplaner for 2020. Planerne og resumeer med fokus på Ministermål, som kommunerne har lavet til RAR, er nu klar på Rådets hjemmeside.

  • RAR-Nordjylland rundede 2019 af med tre velbesøgte konferencer, der giver meget at bygge videre på i 2020. Overskrifterne var: 1) Det Kompetente Nordjylland. 2) Ny medarbejder eller kollega? – Handicap er ingen barriere!
    3) Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhederne. Vi har samlet reportager, oplæg mv på Rådets hjemmeside.

Nyhedsmagasinet i printbar pdf-version (pdf) (Nyt vindue)

Husk artikler i fuld længde nederst på denne side.

”Nyt fra RAR Nordjylland” udgives af AMK Midt-Nord på vegne af RAR Nordjylland  udsendes til de, der abonnerer på Nyt fra RAR Nordjylland på Rådets hjemmeside. Ansvarshavende: Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen.

Relaterede links:

Nordjyske beskæftigelsesplaner med Resume (internt link)

Det Kompetente Nordjylland den 6. december (internt link)

Handicap og beskæftigelse på Grundfos den 2. december (Internt link) 

Kompetencer til tiden den 29. november (internt link) 

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf: 2332 0288 
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, tlf: 7222 3602

------------------------------------------------

Artiklerne i fuld længde kan læses herunder:

Fidusen er allerede til at få øje på – og forventninger til fremtiden er tårnhøje

- Sådan siger Jobcenter Mariagerfjord om nyt projekt, der skaffer kvalificerede hænder til industrien.

Det er ikke noget nyt for jobcenter Mariagerfjord, at de lokale virksomheder kan se fidusen i samarbejde om rekrutteringsudfordringer. Men Industrioperatørprojektet vækker alligevel opsigt. Resultaterne er i øjnefaldende. Virksomhederne får uddannet nogle af deres medarbejdere til Industrioperatører og ansætter samtidig nye medarbejdere, som også får tilsvarende uddannelse.

Industrioperatørprojektet udspringer af et virksomhedssamarbejde i og på tværs af de to kommuner Randers og Mariagerfjord og erhvervsskolen Tradium.

Virksomhedskonsulent Kim Norup Jakobsen fra Jobcenteret i Mariagerfjord Kommune udtaler: ”Jobcenter Mariagerfjord og Jobcenter Randers har gennem dialog med virksomhederne konstateret en hurtigt voksende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft inden for fremstillings-industrien. Samtidigt har vi dog kunnet konstatere, at der er mangel på faglært arbejdskraft. Derfor har arbejdet med alternative modeller for at løse problemstillingen. Vi har i samarbejde med virksomhederne drøftet muligheden for at frigøre ressourcer fra virksomhedernes faglærte medarbejdere ved at ansætte ufaglært arbejdskraft i produktionen og derved afhjælpe behovet for arbejdskraft. Samtidig vil opkvalificeringen være en adgang til optagelse på uddannelsen til industrioperatør”.

Sammen med Tradium, Dansk Metal, 3F og Dansk Industri har de to jobcentre etableret et uddannelsesforløb, som har til hensigt at opkvalificere ledige til ansættelse inden for området eller afklaring i forhold til uddannelse på området. Andre fagforeninger kan på lige fod med Dansk Metal og 3F byde ind med relevante kandidater. Skolen har lavet et forløb, som kombinerer muligheden for at man både har ansatte og nye ansatte til at gennemgå samme forløb, vekselvirkning, og virksomheden, kan fortsætte sin produktionslinje uden stop, det har været afgørende for at virksomheden har ønsket at være med, så et samspil mellem virksomheder, 2 jobcentre, en skole, der alle ligeværdigt, og med commitment er gået ind i opgaven.

- Resultaterne ruller ind

” Vi har allerede i forbindelse med hold 1, som nu er ved at være afsluttet, haft samspil med 11 virksomheder, som kan se potentialet i modellen. Og der er flere i kikkerten. Med opstart af hold to er der således 6 nye virksomheder i spil. Samtidig ved vi, at Jobcenter Randers ser tilsvarende muligheder i deres område”, fortsætter Kim Norup Jakobsen og afslutter: ”Formålet er at sikre, at vi bedre kan efterkomme virksomhedernes efterspørgsel og samtidigt udbrede muligheden for opkvalificering til en bred målgruppe og med øget fokus på ledige kandidater, som ønsker et brancheskift. Forløbet vil som udgangspunkt foregå med kandidater fra Mariagerfjord Kommune evt. suppleret med kandidater fra Randers Kommune. De deltagende virksomheder kan være fra andre kommuner end Mariagerfjord.”

Formålet er endvidere at udbyde opkvalificeringsforløb, som kvalificerer til jobs og uddannelse i virksomheder inden for fremstillingsindustrien. Jobcenter Mariagerfjord og Randers har ansvaret for at sammensætte uddannelsesforløbet i samarbejde med Tradium og virksomhederne samt skaffe praktikpladser.

Succes giver virksomhederne mod på endnu mere samspil

Formand for RAR Nordjylland udtaler, ”Det er et fornemt eksempel på efterspørgselsorienteret indsats. Modellen er mere eller mindre universel. Derfor er potentialet så stort. Når virksomheder åbner op og melder ud om deres behov, når parterne ser muligheder og er samarbejdsparate, så kan meget lade sig gøre. Og vi kan uddanne os lige ind i en lys fremtid. Opkvalificeringsmæssigt er der udgangspunkt i kurserne på positivlisten for den regionale uddannelsespulje i Østjylland og Nordjylland, hvilket gør begejstringen ekstra stor i RAR Nordjylland. Vi har stor ros til overs for alle parterne i Industrioperatørprojektet – ikke mindst til de virksomheder, der ser kompetenceudvikling som fremtidens konkurrenceparameter, og som tør gå nye veje.

- Hvad siger virksomhederne selv:

Nopa Nordic Allison: Tidligere tilbød vi vores medarbejdere uddannelsen som enten industrioperatør eller processoperatør, men det var for vanskeligt. Da de seks ugers vikarer vi ansatte til at dække skoleopholdene ikke nåede tilstrækkelig kvalitet. Med denne løsning er vi kun fokuseret på industrioperatør uddannelsen og de muligheder det giver os for at få kompetente medarbejdere både på skole- og praktikdelen og fastholde optimal produktion, udtaler Lars Søborg Nielsen Produktionsleder, Nopa Nordic Allison


Takeda: ”Vi mangler ingen hænder i produktionsplanen under skoleperioder, fordi vi gennem Virksomhedsservice Mariagerfjord har indgået uddannelsesaftale med Troels. Troels indgår i produktionen, hvor det giver mening og følger både industrioperatøruddannelsen på Tradium og vores interne uddannelsesprogram”, udtaler Annelise Olsen, Plant Director i Takeda

Dansk Salt AS – Nouryon: ”Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med Virksomhedsservice Mariagerfjord og ønsker at støtte op om gode initiativer – såsom dette med at udvikle fremtidens kompetente arbejdskraft”, udtaler Senior HR Manager Eveline Lauridsen Dansk Sals A/S - Nouryon.

DermaPharm i gang med at uddanne otte nye industrioperatører.

- De nye uddannelsesmodel, hvor industrioperatørerne er på skole 14 dage ad gangen på skift og så hjemme på virksomheden i 14 dage, fungerer rigtigt godt for os, slår produktionschef hos DermaPharm Jim Kjær fast.

- Vi har hidtil ikke være så gode til at få folk afsted på industrioperatør-uddannelse. Det skyldes først og fremmest, at det er vanskeligt at undvære medarbejdere i flere måneder ad gangen. Uddannelsen tager jo halvandet år i alt. Men så talte vi med Tradium, og nu er vores folk afsted på skole i 14 dage ad gangen. Så har vi fået ledige ind, der passer deres arbejde så længe – og når vores medarbejdere kommer hjem fra kursus i 14 dage, er de nye medarbejdere så på skolebænken, forklarer produktionschef Jim Kjær, DermaPharm A/S i Fårup.
Den løsningsmodel er kommet i stand som resultatet af et samarbejde mellem flere virksomheder og de to jobcentre Randers og Mariagerfjord samt uddannelsesinstitutionen Tradium i Randers. Opkvalificeringsmæssigt er der udgangspunkt i kurserne på positivlisten for den regionale uddannelsespulje i Østjylland og Nordjylland. Konsulenter fra de tre aktører har været rundt i områdets virksomheder for at høre om deres behov, og hvordan man mest smidigt kan løse dem. Det førte til, at man holdt et informationsmøde, hvor ledige kunne høre om mulighederne – og her var Jim Kjær til stede for at fortælle om virksomheden.

- Regner med at få flere industrioperatør-elever
DermaPharm er så glade for den nye fleksible løsning, at man i dag har ansat fire ledige og givet dem en uddannelsesaftale som voksenlærlinge, og samtidig er fire af virksomhedens egne medarbejdere kommet på uddannelse – herunder en kvinde på 56 år, der i en årrække har arbejdet som ufaglært i virksomheden. Første hold er færdiguddannet den 21. februar 2020. Og når næste hold industrioperatør-elever starter til august, ansætter virksomheden to nye voksenlærlinge og sender samtidig to medarbejdere mere på skolebænken.
- Jeg kan naturligvis ikke garantere de nye medarbejdere, at der stadig er job til dem i DermaPharm, når de er færdiguddannede, men det håber vi naturligvis. Og ellers er ledigheden blandt industrioperatører i Øst- og Nordjylland meget lav – de skal nok få job, slår en optimistisk Jim Kjær fast.

Det er ikke kun DermaPharm, der har taget ledige ind på en voksenlærlingeaftale: I alt 20 ledige, der deltog i informationsmødet i foråret, har nu fået en uddannelsesaftale med en lokal virksomhed og er i gang med at uddanne sig til industrioperatører.

------------------------------

Grønne muligheder for samarbejde om opkvalificering

”RAR fik en fælles henvendelse fra en række virksomheder. De fortalte os, at de mangler folk. De ønsker at rekruttere, men trods ihærdige forsøg kan de ikke fremskaffe den fornødne arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Nu ser det heldigvis ud til, at vi får samarbejdet os til en løsning, som alle parter kan være tilfredse med”, udtaler Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen.

Han fortsætter: ”Det hele starter med, at virksomhederne gør opmærksom på behov og udfordring. Det sparker gang i afdækning af udfordringens karakter og størrelse, og så byder alle parter koordineret ind med konstruktive løsninger og samarbejdsvilje. Det er flot klaret af alle involverede parter i Projekt ’Grønne Muligheder’. Det viser, hvordan VEU skaber hurtige og holdbare løsninger i beskæftigelsesindsatsen til gavn for virksomheder, såvel som for arbejdsløse og beskæftigede. RAR ser gerne mere af den slags samarbejde om opkvalificering i Nordjylland”.

Projekt ”grønne muligheder” har fokus på tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, der har indmeldt udfordringer med at rekruttere bl.a. anlægsgartnere. RAR har på baggrund af henvendelse fra Danske Anlægsgartnere bedt AMK tage initiativ til en nærmere afdækning af rekrutteringssituationen og eventuelle uddannelsesinitiativer inden for anlægsgartnerbranchen med primært fokus på uddannelse af faglært arbejdskraft for såvel allerede ansatte ufaglærte som ledige med interesse for branchen.

Der er stor opbakning fra virksomhederne til at deltage i projektet både ift. aktiv involvering i rekrutteringstiltag sammen med skoler og jobcentre og ift. opkvalificering af ansatte i et perspektiv at opkvalificere fra ufaglært til faglært.

Tættere samarbejde og bedre resultater

”Det er meget positivt for vores branche og virksomheder, at der med projekt grønne muligheder er blevet et tættere samarbejde mellem skolerne om at sikre, at vi kan få vores medarbejdere opkvalificeret og løftet til faglært niveau. Tilsvarende er der etableret et tættere samarbejde mellem skoler, jobcentre og branchen om rekruttering af nye medarbejdere,” udtaler Jeppe Østergaard, indehaver af Holmen Anlæg.

Danske anlægsgartnere er begejstrede for, at projekt ”Grønne muligheder” har fået så stor opbakning fra både skolerne, egne medlemmer, 3F og jobcentrene, da branchen mangler faglærte anlægsgartnere. ”Vi er begunstiget af, at vi i vores fag har gode mulighed for at komme i lære samt komme i arbejde, hvilket Projekt Grønne muligheder har været med til at bekræfte. Det fremgår tydeligt i de tilbagemeldinger, som vores medlemmer har givet ved de mange virksomhedsbesøg, projektet har indeholdt, udtaler Julie Thostrup Vesterlyng, som er uddannelseskonsulent ved Danske Anlægsgartnere.

”Det er dejligt, at så mange har engageret sig i projektet, og da der fortsat er stor efterspørgsel på arbejdskraft blandt anlægsgartnere, er det godt at se, hvordan jobcentre, skoler og faglige organisationer kan gå sammen om et netværk der kan gavne alle parter. Et fælles netværk der forhåbentlig kan få flere til branchen - men ikke mindst også få flere i branchen til at gå fra ufaglærte til faglærte. Projektet har endvidere fokus på efteruddannelse i vores branche, og vi håber, at ”Grønne muligheder” er med til at få flere medarbejdere opkvalificeret. Der er brug for det, fortsætter Julie Thostrup Vesterlyng.

”Det kan godt være, at der p.t ikke er så mange ledige derude, men når der dukker en ledig op, er Danske Anlægsgartnere helt trygge ved, at jobcentrene er klar på, hvilke virksomheder de kan kontakte, hvilke der ønsker flere medarbejdere, og sågar hvilke kurser, de kan tilbyde den ledige, så han/hun bliver gjort klar til at komme ud i anlægsgartnerbranchen. I Danske anlægsgartnere ser vi frem til næste etape og glæder os over den store opbakning”, afslutter Julie Thostrup Vesterlyng.

Stor tilfredshed og opbakning blandt aktørerne til projektet

Skolerne samarbejder om at lave et fælles udbud som samlet set kan dække virksomhedernes behov, der kan understøtte rekrutteringsindsatsen. Eksempelvis har De 3 jyske skoler, Sandmosen, Jordbrugets uddannelsescenter og Mercantec er indgået i et nært samarbejde.

Søren Ingerslev Himmelstrup udtaler på vegne af AMU: ”Skolerne ser en stor fordel i at koordinere de tiltag, som kan støtte rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft til anlægsgartner virksomhederne i Jylland. På den baggrund har skolerne sammensat et årshjul med aktiviteter, som kan støtte ledige i at få beskæftigelse inden for branchen. Hovedaktiviteterne er dels at vejlede til uddannelse, men også at sammensætte et fælles forløb, hvor ledige kan tage uddannelse i en af de 3 skoler. Samtidig vejleder skolerne virksomhederne at sammensætte efteruddannelsesforløb for ansatte. Dette også for at støtte udviklingen af ”fra ufaglært til faglært”.

Derudover bakker 3F også om projektet og ser positivt på virksomhedernes vilje til at opkvalificere fra ufaglært til faglært. 3F opfordrer til at intensivere samarbejdet ift. virksomheder, som man evt. har svært ved at åbne dørene til.

RAR Nordjylland drøftede ved Rådsmødet den 28. januar opkvalificering med udgangspunkt i Industrioperatørmodellen og ’grønne muligheder’. Rådet besluttede blandt andet, at kurser rettet mod stillingsbetegnelsen anlægsgartner pr. 1. april sættes på positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Det er en af de måder, som Rådets kan støtte op om projekt grønne muligheder og andre konstruktive VEU indsatser rettet mod mangel.

----------------------

Opkvalificering eller mangel?

- Fokus på kvalificeret arbejds-kraft til nordjyske virksomheder.

RAR Nordjylland har på sit møde den 28. januar 2020 fastlagt bran-cher/fagområder, man vil udpege til VEU-indsats i 2020. Afsættet er bran-cher med rekrutteringsudfordringer, udækket efterspørgsel på kompeten-cer og udfordringer med at matche udbud og efterspørgsel på VEU. Bran-cherne er:
• Bygge- og anlæg
• Industri
• Salg
• Sosu (fortsætter og udfases i 2020

----------------------

Konferencer

RAR-Nordjylland rundede 2019 af med tre velbesøgte konferencer, der giver meget at bygge videre på i 2020.

Overskrifterne var: 1) Det Kompetente Nordjylland. 2) Ny medarbejder eller kollega? – Handicap er ingen barriere! 3) Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhederne. Afholdt: 6. december, 2. december og 29 november.

Vi har samlet reportager, oplæg mv på Rådets hjemmeside under arrangementer (internt link). 

------------------------

Nordjyske beskæftigelsesplaner for 2020.

RAR Nordjylland kvitterer for kommunernes Beskæftigelsesplaner for 2020. Planerne og resumeer med fokus på Ministermål, som kommunerne har lavet til RAR, er nu klar på Rådets hjemmeside. Planer og Resume (internt link)

------------------------

Samspil om indsatser i 2020 og 2021

RAR Nordjylland mødes med kommunernes
beskæftigelsespolitiske udvalg den 5. marts hos AMK i Aalborg. Fokus er på samspil om indsatsen i 2020 og inspiration til 2021 – samt videndling om andre emner af fælles interesse.