Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkvalificering hjælper virksomheder og ledige

01-12-2020

Fra oktober 2019 til oktober 2020 steg den nordjyske ledighed med 1.766 bruttoledige. Det svarer til en vækst på 16,1%. Beskæftigelsen faldt med 1.311 fuldtidspersoner i Nordjylland fra august 2019 til august 2020.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2020-12-01 - pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

”Der er fortsat brug for at hjælpe virksomheder, som er ramt af corona-nedlukning og eftervirkninger deraf. Rådet hjælper blandt andet via en aktiv JobVEU-indsats. Her ydes en proaktiv og afbødende indsats i forhold til virksomheder, der varsler fyringer, er lukningstruede eller på anden måde i risiko for større afskedigelser. Rådet og Arbejdsmarkedskontoret arbejder med sin indsats for, at virksomhederne så vidt muligt kan fastholde medarbejderne gennem opkvalificering. Sekundært hjælpes medarbejderne videre – direkte i nyt job eller i opkvalificering eksempelvis på vej mod et brancheskifte”, forklarer
Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

Formanden fortsætter:

”Nordjylland står lige nu på mange områder med et overskud af arbejdskraft. Men vi forventer, at der kommer mere gang i hjulene i løbet af det næste år. Derfor forventer vi også, at der igen kan blive mere udbredt mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og det er vi i gang med at håndtere på forkant ved at målrette opkvalificeringen af ledige mod mangelområder og mod nye tider med mere grøn omstilling og digitalisering.

Væksten i ledighedskurven er knækket. Selv om ledigheden stadig stiger, så stiger den mindre og mindre. Der er en bedring på vej. Det samme kan vi se med udviklingen i beskæftigelsen eksempelvis inden for industri og transport.

I Rådet har vi særlig opmærksomhed på udviklingen i langtidsledigheden. Det seneste år er den steget med 785 / 32,5%. Det er også en konsekvens af opbremsningen på arbejdsmarkedet, med færre job i en periode og mange nye ledige. ”Her kan et brancheskift eller en voksenlærlingeaftale være et skridt tættere på ny beskæftigelse”, uddyber Birgit Frederiksen.

Rådet holder den 9. december webinar. Her kan deltagerne blive klogere på, hvordan Nordjylland er stillet og høre mere opkvalificeringsmuligheder for at løfte arbejdsstyrkens kompetencer.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2020-12-01 -  pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)