Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Stadig behov for indsats på arbejdsmarkedet

02-11-2020

Fra september 2019 til september 2020 steg den nordjyske ledighed med 2.197 bruttoledige, hvilket svarer til en vækst på 20,5%.
Beskæftigelsen faldt med 3.392 fuldtidspersoner i Nordjylland fra juli 2019 til juli 2020.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2020-11-02 - pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

”Arbejdsmarkedet er stadig påvirket af corona nedlukningen. Derfor følger vi udviklingen tæt i RAR og tilpasser vores strategi til nye udfordringer. Overordnet set har vi set et fald i beskæftigelsen og en stor vækst i ledigheden som en eftervirkning af nedlukningen. I RAR arbejder vi bl.a. på at afbøde noget af væksten i ledigheden ved at samarbejde med virksomheder om at benytte de muligheder, der er for opkvalificering af medarbejdere som et alternativ til hjemsendelse og afskedigelser, forklarer Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

Formanden fortsætter:
”Siden maj har væksten i ledigheden dog været markant aftagende fra omkring 60% til lidt over 20% i de nyeste tal. Så det går den rigtige vej med ledigheden, selv om der er et stykke vej endnu, indtil den begynder at falde. Vi ser ind i en periode med overskud af arbejdskraft, men vi skal dog også være klar til, at der kommer mere vækst i beskæftigelsen i løbet af næste år – blandt andet med et godt udsnit af uddannelsesmuligheder på den regionale uddannelsespulje.”

”Under de overordnede ledighedstal har vi kunnet se en bekymrende vækst i antallet af langtidsledige. Lagtidsledigheden er vokset med 603 / 24,0% fra august 2019-20. Det er et resultat af færre job i en periode og mange nye ledige, som kommer fra et job. Det presser de ledige, der i forvejen har en vis ledighedsanciennitet. Vi har desuden set stigende ledighed blandt de nyuddannede. Det er et problem, fordi det er vigtigt at få et godt fodfæste på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

På den positive side har vi set en vækst i antallet af nye job, der bliver slået op på jobnet. I september blev der slået 1.986 nye job op på jobnet i Nordjylland. Det er 448 / 29,1% flere end i september 2019. Det er en af de første indikatorer på, at der er en bedring i på vej i beskæftigelsen, selv om det endnu ikke kan ses direkte i beskæftigelsestallene”, uddyber Birgit Frederiksen. 

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2020-11-02 -  pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)