Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udfordret Nordjylland opkvalificerer mod bedre tider

01-10-2020

Fra august 2019 til august 2020 steg den nordjyske ledighed med 2.498 bruttoledige, hvilket svarer til en vækst på 22,6%. Beskæftigelsen faldt med 3.161 fuldtidspersoner i Nordjylland fra maj 2019 til maj 2020. Udviklingen i ledighed og beskæftigelse er markant påvirket af corona nedlukningen.

Pressemeddelelsen med grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

”Vi ser stadig eftervirkningerne af corona-nedlukningen fra marts måned med stigende ledighed og faldende beskæftigelse, når vi ser på tallene et år tilbage. Under disse tal kan vi dog spore en bedring på arbejdsmarkedet. Ledigheden stiger mindre og mindre, og beskæftigelsen falder mindre og mindre, når man sammenligner med samme måned året før. Det er tegn på en vending på arbejdsmarkedet, hvor det begynder at gå bedre. Og virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft”, forklarer Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

Formanden fortsætter:
”Vi står dog aktuelt i en situation, hvor der er et overskud af arbejdskraft. I løbet af det næste års tid forventer RAR dog, at der igen kommer en vækst i beskæftigelsen. Det er derfor vigtigt, at alle aktører på arbejdsmarkedet hjælper til med at opkvalificere og efteruddanne de folk, der nu er blevet ledige, så de står godt rustet til at komme i job igen i takt med, at virksomhederne får brug for mere personale. Opkvalificering gavner både de ledige, der får nemmere ved at få et job, og det gavner virksomhederne, der fremover vil opleve færre problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor også væsentlige elementer i den strategidrøftelse, vi nettop har haft i RAR Nordjylland”.

”Det er oven i købet blevet mere attraktivt for ledige at tage en uddannelse, og mulighederne er blevet flere. Det er eksempelvis blevet muligt for ufaglærte over 30 år at begynde på en erhvervsuddannelse til 110% af dagpengesatsen inden for en række mangelområder. Vi ved erfaringsmæssigt, at mere uddannelse øger muligheden for at få et job”, uddyber Birgit Frederiksen.

Ledigheden steg med 58,4% i maj måned, sammenlignet med samme måned året før. I august var dette tal faldet til en vækst på 22,6%.

RAR Nordjylland har den 1. oktober offentliggjort ny positivliste for den regionale uddannelsespulje - læs mere her!

RAR Nordjylland har offentliggjort helt nyt datanotat om udfordringerne på det nordjyske arbejdsmarked. Læs mere her! 

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Pressemeddelelsen med grafer og tabeller om nordjysk ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)