Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Rette tid til opkvalificering af ledige og beskæftigede

07-07-2020

Fra maj 2019 til maj 2020 steg den nordjyske ledighed med 6.004 bruttoledige, hvilket svarer til en vækst på 58,4%. Beskæftigelsen faldt med 2.871 fuldtidspersoner i Nordjylland fra marts 2019 til marts 2020. Udviklingen i ledighed og beskæftigelse er markant påvirket af corona nedlukningen.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

”Coronanedlukningen i en række sektorer ses tydeligt på arbejdsmarkedet. Ledighedskurven har fået et markant hop på omkring 6.000 det seneste år, og beskæftigelsen har fået et stort dyk på knap 3.000. Det er en kraftig reaktion på pludseligt ændrede vilkår, forklarer Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

Rådsformanden fortsætter:
”Nedlukningen kommer oven på en årrække med en gunstig udvikling på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. For få måneder siden diskuterede vi mangel på arbejdskraft og stigende kompetencekrav som et vigtigt tema. Nu ser vi et stigende overskud af arbejdskraft.

Finansministeriet forventer, at beskæftigelsen falder med 68.000 / 2,3% på landsplan i år, og at beskæftigelsen stiger med 20.000 på landsplan til næste år. Det sætter den aktuelle udvikling i perspektiv. På landsplan svarer nedgangen i beskæftigelsen ca. til niveauet i 2018.

Vi skal bruge den nuværende tid til at ruste arbejdsstyrken med flere kompetencer, indtil der igen kommer mere gang i efterspørgslen på arbejdskraft. Hermed kan vi mindske manglen på kvalificeret arbejdskraft, når virksomhederne igen får brug for flere medarbejdere. De seneste politiske udspil med styrkede opkvalificeringsmuligheder til ledige er et vigtigt skridt i den retning.

RAR´s VEU konsulenter arbejder i tråd hermed intenst på at udbrede mulighederne for opkvalificering i de nordjyske virksomheder. Og de nordjyske uddannelsesinstitutioner står klar til at hjælpe med opkvalificeringsopgaven,” uddyber Birgit Frederiksen.

I Nordjylland var der 5,9% ledige i pct. af arbejdsstyrken i maj måned. Det er 2,0%-point mere end i maj 2019 og 0,7%-point højere end gennemsnittet på landsplan med 5,2% ledige.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Henrik Christensen, AMK Midt-Nord, 7222 3631

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)