Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kvalificeret dialog og samspil om kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland

01-10-2020

Virksomheder, jobcentre, skoler, det regionale arbejdsmarkedsråd og yderligere samarbejdsparter har fælles fokus på fremtiden. Det nordjyske arbejdsmarked er udfordret som følge af covid-19. Opkvalificering af arbejdsstyrken er redskabet, der peger fremad. RAR Nordjylland har fokus på her-og-nu situationen med baggrund i helt nyt datamateriale om udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked.

Rådet har blandt andet fokus på fælles indsats for at ’hjælpe dem, der hjælper virksomheder’. Her har man i Nordjylland stor succes med orienterende webinarer for samarbejdspartnere og virksomheder. Blandt andet hos Jobcenter Thisted oplever man, at samspillet med Rådets VEU-koordinatorer omkring planlægning, udførelse og opfølgning har være yderst givtigt og meget professionel. Deltagende virksomheder som Sjørring Maskinfabrik, udtaler, at - trods virksomheden er rigtig gode til at opkvalificere og eksempelvis benytte kompetencefonde - så er det vigtigt at følge med i, hvad der sker på området i forhold til opkvalificeringspotentialer. Flere webinarer og anden videndeling er i støbeskeen for at hjælpe Nordjylland godt på vej.

- Læs meget mere om opkvalificeringsudfordringer og -indsats - herunder med flere kommentarer fra virksomheden, jobcentret og RAR Nordjylland.

Kvalificeret og målrettet dialog om kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland

Et nordjysk arbejdsmarked i balance og kampform er målet, og den udfordring er ekstra stor lige nu. Et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi gør hinanden gode, er vejen mod målet. Det forsøger RAR Nordjylland løbende at understøtte og bidrage til. Det er afgørende, at virksomhederne kan få den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for - både her og nu og på længere sigt. Det er samtidig nødvendigt, at borgere uden job og uden arbejdsmarkedsrelevant uddannelse hjælpes jobrettet på vej.

På sit strategiseminar i sidste uge har Rådet sat fokus på her-og-nu situationen med baggrund i nyt dataoverblik over udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked i lyset af covid-19. Det står klart, at det er udfordrede tider - men også, at der kan skimtes lys for enden af tunnelen, hvis vi hjælpes ad.

Vi har en fælles opgave i forhold til møde de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet nu. Og opkvalificering er et af de redskaber, der peger fremad.
Derfor har man i Nordjylland blandt andet valgt at sætte fokus på at ’hjælpe dem, der hjælper virksomhederne’. Det gør man ved at sørge for at samarbejdspartnere har den viden, de skal have for at kunne tage den kvalificerede dialog med virksomhederne om opkvalificering.

I løbet af foråret og sommeren har man, i forlængelse af restriktioner og begrænsninger for fysisk møde, haft stor succes med at afholde orienterende webinarer for vores samarbejdspartnere og virksomheder. Noget som forsat bliver benyttet, og de er meget velbesøgte. Konkret er der for eksempel afholdt webinarer for næsten 100 virksomhedskonsulenter fra Jammerbugt, Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Thisted jobcenter. Og der er planlagt flere webinarer med jobcentrene.

Webinar rettet mod virksomheder Thisted

Flere jobcentre, herunder Jobcenter Thisted, har afholdt webinarer i samarbejde med AMK Midt-Nord. Målet er, dels at virksomhedskonsulenterne og andre med virksomhedskontakt kan blive klogere på muligheder for opkvalificering, tilskud via kompetencefonde samt muligheder for VEU-godtgørelse med videre, dels at interesserede virksomheder kan få samme viden.

”Samspillet med VEU- koordinatorerne fra AMK Midt-Nord omkring planlægning, udførelse og opfølgning har været yderst givtigt og meget professionel. Vores oplevelse, er at de deltagende virksomheder gennem webinaret fik stillet et ”ekspertpanel” til rådighed, der samlet kunne bringe dem indsigt i de muligheder, der ligger for at opkvalificere medarbejdere, som et alternativ til afskedigelser.

Særligt fokus på de økonomiske støtteordninger har været givtige. Vi hilser flere initiativer af denne karakter meget velkomne. Webinarer som disse, hvor vi kort og præcist kan tilføre viden om specifikke emner fra en række kompetente aktører, matcher den travle hverdag hos vores virksomheder godt,” udtaler Pernille Hviid Englund, Teamleder, Virksomhedsservice Thisted.

I webinaret, som var rettet mod virksomheder i Thisted, deltog 26 personer. Blandt deltagerne, var lokale uddannelsesinstitutioner, medarbejdere fra jobcentre og en del virksomheder, som for eksempel Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik, Dragsbæk A/S, Dantryk og Sjørring Maskinfabrik.

Hos Sjørring Maskinfabrik er man meget opmærksomme på mulighederne for opkvalificering og er meget gode – sagt med jysk beskedenhed – til at bruge IKUF midler og få VEU-godtgørelse med videre: 

”Vi bruger opkvalificering hele tiden,” udtaler Produktionschef, Jens Holm fra Sjørring Maskinfabrik, og forsætter: ”faktisk har vi gang i noget opkvalificering næsten hver uge! Det er lige fra Sprogundervisning, Ordblindeundervisning, IT, matematik, svejsecertifikater, Robotundervisning m.m. Vi har desuden godt samarbejde med de lokale undervisningssteder. Vi bruger vores IKUF midler og sørger for at få VEU-godtgørelse.

Grunden til, at vi alligevel deltager i et webinar som dette, er, at vi altid er interesseret i den nyeste viden, og ni deltager også gerne en anden gang. Det er vigtigt at følge med i, hvad der sker på området.”

Rådets her-og-nu aktiviteter og fremadrettede sigtelinjer

"Webinarer er god måde at kommunikere ud til et stort publikum med orienterende information, så mange bliver klædt på med den samme grundviden. Det er et værktøj, som er taget i brug på grund af begrænsninger for fysisk møde. Men det har vist sig at have en stor værdi, som vi kan gøre brug af, også når vi er på den anden side af covid-19”, udtaler formanden for RAR Nordjylland Birgit Frederiksen.

”I Rådet har vi netop selv måttet omlægge Rådsmøde og seminar til virtuelle arrangementer. Alt skulle have foregået i Frederikshavn den 23. og 24. september og med flere virksomheder og borgmesteren som oplægsholdere. Dels et beslutningsmøde dels et seminar, hvor Rådets strategi og aktiviteter holdes op mod den nye virkelighed på det nordjyske arbejdsmarked. Nu blev det så skype-arrangementer og reducerede dagsordener.

Men alligevel kom vi et godt stykke af vejen med både beslutninger og planlægning. Rådet havde til lejligheden fået udarbejdet helt nyt datamateriale om udfordringer og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked som baggrund for Rådets planlægning og tiltag.

Materialet, der nu lagt på vores hjemmeside til inspiration for alle Rådets samarbejdsparter, peger på her-og-nu udfordringer med stigende ledighed og langtidsledighed og faldende beskæftigelse. Samtidig er der dog også lyspunkter. Der ses således allerede tegn på bedring. Det - og et kig på prognoserne - har fået Rådet til tage fat på en plan for her-og-nu aktivitet og fokus som supplement til Rådets mere langtidsrettede strategi.

RAR Nordjyllands nye baggrundsdata som udgangspunkt for strategi og aktiviteter finder du under Rådets strategi.

Webinarer og generel videndeling om regler, muligheder og gode eksempler er et af de vigtigste redskaber, når det gælder om at holde hånden under det nordjyske arbejdsmarked. Det gælder om at få viden og ideer bragt derhen, hvor der aktuelt er brug for den. Og så gælder det om at samarbejde om udfordringer og løsninger. Her yder Rådets og AMKs VEU-koordinatorer et særdeles vigtigt bidrag. Herigennem orienterer vi blandt andet om de nye redskaber, der skal hjælpe os gennem udfordringerne.

Her tænker vi eksempelvis på de nye uddannelsespakker og redskaber som arbejdsfordeling og voksenlærlingeordninger. Redskaberne skal gerne bruges målrettet. Det forudsætter, at alle relevante parter ved, hvordan de virker, og hvordan funktionaliteten optimeres. Indtil det nordjyske arbejdsmarked normaliseres, og der igen kommer gang i hjulene, så gælder det om at opkvalificere og dygtiggøre ledige og beskæftigede målrettet mod fremtidens job”, afslutter Birgit Frederiksen.

Flere webinarer og anden videndeling er i støbeskeen for at hjælpe Nordjylland godt på vej

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har senest afholdt webinar om ’opkvalificeringspakkerne 2.0’, som er en opfølgning på tidligere webinar. Her er der blevet afholdt et webinarer for hhv. jobcentre, uddannelsesinstitutioner og a-kasser. Samlet set har der været 164 personer logget ind, men da flere sad ved samme skærm er det potentielt over 200 personer, som har hørt om den nyeste viden om opkvalificeringspakkerne samt nyeste udvikling på arbejdsmarkedet. Lignende webinarer er allerede i støbeskeen med emner som: den nye midlertidige arbejdsfordeling, nyt om arbejdsmarkedet i de enkelte RAR m.v.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf: 3010 3849
  • Anders Daugberg Stryhn, direktør for AMK Midt-Nord: 7222 3602