Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2019-11-29)

29-11-2019

Beskæftigelsen steg med 1.107 fuldtidsper-soner i Nordjylland fra august 2018 til august 2019. Fra oktober 2018 til oktober 2019 er den nordjyske ledighed faldet med 331 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 2,9 %.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

Korte erhvervsrettede kurser får ledige i job

Beskæftigelsen steg med 1.107 fuldtidspersoner i Nordjylland fra august 2018 til august 2019. Fra oktober 2018 til oktober 2019 er den nordjyske ledighed faldet med 331 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 2,9 %.

”Der er fortsat positive takter på nordjyske arbejdsmarked med en stigende beskæftigelse og en faldende ledighed. Det er meget positivt.

De positive takter giver dog også en række udfordringer for virksomhederne med hensyn til at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft. Det ser vi som rekrutteringsproblemer inden for bl.a. industri, handel og sundheds- og socialvæsnet”, forklarer Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Han fortsætter:
”Det er derfor glædeligt, at VIVEs netop offentliggjorte effektanalyse af den regionale positivliste viser en flot beskæftigelseseffekt for ledige, der kommer på et af de kurser, som RAR har fastlagt.
Det viser, at opkvalificering med korte erhvervsrettede kurser betaler sig. Den regionale uddannelsespulje er faktisk et af de bedste redskaber i værktøjskassen til at få ledige i job.

Men RAR´s arbejde stopper ikke der. Vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med alle aktører på arbejdsmarkedet for i fællesskab at skabe resultater. Netop i dag holder vi en konference ”kompetencer til tiden” som sætter fokus på Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Det er vigtigt, at virksomhederne har opkvalificering af medarbejderne højt oppe på dagsordenen, og gerne gennem en aktiv uddannelsesplan. Det er både med til at reducere manglen på arbejdskraft, og det forbedrer også bundlinjen i virksomhederne”, uddyber Lars Christiansen.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steg fra 219.065 i aug. 2018 til 220.172 i aug. 2019. Det er en vækst på 1.107 / 0.5%.

Antallet af fuldtids bruttoledige faldt med 331 / 2,9% fra oktober 2018-19. Ledigheden faldt i næsten alle nordjyske kommuner.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Anders Daugberg Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.