Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Samarbejde skal sikre flere social- og sundhedsuddannede i Nordjylland

15-11-2019

- Det er vigtigt, at vi samarbejder på tværs af brancher – ikke mindst for at få de unge til at se de muligheder, der er ved at arbejde inden for social- og sundhedsområdet, slår formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland Lars Christensen fast

Når mere end 70 repræsentanter for kommunerne i regionen, uddannelses-institutionerne og beskæftigelsesområdet på torsdag den 21. november mødes på SOSU Nord i Aalborg til fælles workshop under titlen SOSU 2.0, er der to vigtige emner på dagsordenen:

- Social- og sundhedsområdet er allerede nu præget af stor mangel, og det bliver værre i de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vi både sørger for at gøre det attraktivt for de unge at søge ind i faget – og samtidig fokuserer på opkvalificering af den arbejdsstyrke, vi allerede har.

Det forklarer formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland, RAR Nordjylland, Lars Christensen. Det er arbejdsmarkedsrådet, der har taget initiativ til workshoppen, og hos FOA Nordjylland, der organiserer medarbejderne inden for social- og sundhedsområdet, hilser man initiativet velkomment:

- Det ser skidt ud, og det ved både arbejdsgiverne, uddannelsesinstitutionerne og lønmodtager-organisationerne. Vi har en fælles udfordring, og den løser vi bedst i fællesskab, slår næstformand for FOA Nordjylland Pia Pedersen fast.

Stor mangel på især social- og sundhedsassistenter

I foråret 2019 har nordjyske institutioner oplevet, at omkring hver fjerde opslåede stilling som social- og sundhedsassistent ikke bliver besat. Også social- og sundhedshjælpere er en mangelvare i Nordjylland – her er godt hver tiende stilling, der blev opslået i foråret, stadig ikke besat. Det viser beregninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR.

- Samtidig er udfordringen, at gennemsnitsalderen for områdets social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i dag er høj. Omkring en tredjedel af de ansatte er over 50 år – og det betyder jo, at mange i de kommende år vil gå på pension – og samtidig bliver befolkningens gennemsnitsalder højere, så vi ved, at der vil komme flere plejekrævende borgere, påpeger RAR-formand Lars Christensen.
Ifølge beregninger foretaget af FOA vil social- og sundheds-uddannelserne skulle øge deres optag af elever væsentligt inden for de kommende 10 år, hvis de skal kunne dække behovet. Derfor er der behov for en høj grad af samarbejde og fælles indsats for at sikre, at der er varme hænder nok – både nu og især i de kommende år.

Må tænke ud af boksen

- Vi er nødt til at tænke ud af boksen her - også for at beholde seniorerne længere på arbejdsmarkedet. Det kan være via seniorordninger med fleksibel arbejdstid, forklarer Pia Pedersen og fortsætter:

- Flere kommuner sender desuden deres ældre social- og sundhedsmedarbejdere på efteruddannelse – med fuld løn – og i mellemtiden tager man så nogle nye medarbejdere ind, der skal passe kollegernes arbejde, mens de er på skolebænken. Og i Aalborg Kommune har man for nylig igangsat et projekt, hvor man hvert halve år ansætter 14 ledige, der så arbejder et år som ufaglærte social- og sundhedsmedarbejdere, inden de tilbydes en uddannelse på voksenelevløn. Målet er, at frafaldet på uddannelsen bliver langt mindre, fordi de tidligere ledige nu kender faget mere indgående.

Pia Pedersen og Lars Christensen er enige om, at det er afgørende nødvendigt at samarbejde på tværs af brancher og interesser for at sikre, at der også i de kommende år er kvalificeret arbejdskraft nok inden for social- og sundhedsfaget.

Pressemeddelelsen i printvenligt layout (pdf) (nyt vindue)

For yderligere information – kontakt gerne:

Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen, tlf. 23 32 02 88 – og
Næstformand for FOA Nordjylland Pia Pedersen, tlf. 46972900

 

SOSU 2.0 - program og tilmelding (internt link)

Mere om SOSU 1.0 - Nyhedsmagasin september 2019 (internt link)