Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2019-10-31)

31-10-2019

Beskæftigelsen steg med 1.895 fuldtidspersoner i Nordjylland fra juli 2018 til juli 2019. Fra september 2018 til september 2019 er den nordjyske ledighed faldet med 382 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 3,4 %.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

Rift om de ledige - opkvalificering af de ufaglærte skal løse mangel på arbejdskraft 

Beskæftigelsen steg med 1.895 fuldtidspersoner i Nordjylland fra juli 2018 til juli 2019. Fra september 2018 til september 2019 er den nordjyske ledighed faldet med 382 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 3,4 %.

”Det nordjyske arbejdsmarked præsterer igen flotte tal for udviklingen med en stigende beskæftigelse og en faldende ledighed. Det er meget positivt.

Den lave ledighed og stigende beskæftigelse giver udfordringer med hensyn til at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft. Og det er ikke mindst et problem på det faglærte område. Ud over at der aktuelt er mangel på det faglærte område, vil mange faglærte i de kommende år gå på pension.

Her er der til gengæld et stort potentiale i at løfte ufaglærte til faglært niveau. Det kræver en investering i nye kompetencer, men den er givet godt ud i form af, at ledige kommer i job og flere virksomheder kan få den arbejdskraft, de mangler”, forklarer Lars Christiansen, formand for RAR Nordjylland.

Han fortsætter:
” De ledige er en ressource, som det kan betale sig at investere i. Derfor har RAR Nordjylland programsat emnet ”Investeringsstrategi” for at sætte fokus på værdien af opkvalificering. Samtidig er det vigtigt at dele viden om erfaringer på området med alle parter på arbejdsmarkedet”, uddyber Lars Christensen.

Fra juli 2018 til juli 2019 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 210.923 til 212.818 fuldtidspersoner. Det er en vækst på 1.895 / 0,9 %.

Antallet af fuldtids bruttoledige faldt med 382 / 3,4%. Ledigheden er faldet i de fleste nordjyske kommuner. I Thisted og Rebild steg den dog sammenlagt med 52 personer. 

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Anders Daugberg Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.