Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2019-09-30)

30-09-2019

Beskæftigelsen faldt med 218 fuldtidspersoner i Nordjylland fra juni 2018 til juni 2019. Målt på kvartaler steg beskæftigelsen dog med 1.328 fra 2. kvt. 2018-19. Fra august 2018 til august 2019 er den nordjyske ledig-hed faldet med 344 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 3,0 %.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

Lav nordjysk ledighed - positivt men også en udfordring

”Der er en lav nordjysk ledighed på fire procent, og vi forventer en positiv udvikling i både ledig-hed og beskæftigelse i den kommende tid. Det er godt nyt men også en udfordring”, påpeger Lars Christensen – Formand for RAR Nordjyl-land.

De seneste tal viser et mindre fald i beskæftigelsen målt på måneder, mens beskæftigelsen fort-sat stiger målt på kvartaler.

Rådsformand Lars Christensen uddyber: ”Den lave ledighed betyder, at mange virksom-heder har svært ved at finde nye medarbejdere. Vi ved desuden, at der er store årgange på vej ud af arbejdsmarkedet - netop på områder, hvor der allerede er mangel på arbejdskraft. Virksomhederne spiller derfor selv en vigtig rolle med at efteruddanne deres medarbejdere inden for om-råder, hvor der mangler arbejdskraft. Det kan give et løft til egne medarbejdere og til ledige, der derigennem kan få et job i virksomheden.

Det er vigtigt, at virksomhederne har en plan for opkvalificering af medarbejderne. For virksomhederne sikrer det, at de får den arbejdskraft, de ellers kommer til at mangle. For de ansatte i virksomhederne er der en åbenlys gulerod ved at få nye kompetencer til at klare fremtidens nye
opgaver. Der bliver så plads til nye og forhåbentlig unge ledige - f.eks. via jobrotation - til at udfylde de ledige jobs, der bliver skabt i virksomhederne.”

Fra juni 2018 til juni 2019 er antallet af fuldtids-beskæftigede lønmodtagere i Nordjylland faldet fra 221.605 til 221.387 fuldtidspersoner. Det er et fald på 218 / 0,1 %. Målt på kvartaler steg beskæftigelsen fra 2. kvt. 2018 – 2. kvt. 2019 med 1.328 / 0,6 %.

Antallet af fuldtids bruttoledige faldt med 344 / 3,0%. Ledigheden er faldet i de fleste nordjyske kommuner. På Læsø steg den dog med 17,1 %. Det dækker dog blot over 3 flere ledige.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Anders Daugberg Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.