Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2019-08-29)

29-08-2019

Beskæftigelsen steg med 2.269 fuldtidspersoner i Nordjylland fra maj 2018 til maj 2019. Det svarer til en vækst på 1,0%. Fra juli 2018 til juli 2019 er den nordjyske ledighed faldet med 361 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 3,3%.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 


”Det nordjyske arbejdsmarked har endnu en gang præsteret en flot fremgang i beskæftigelsen på over 2.200 på et år. Beskæftigelsen har været stigende siden starten af 2015 i Nordjylland. Fra maj 2015- maj 2019 steg beskæftigelsen med over 8.500 og det svarer til en vækst på 4,0%.

En stigende efterspørgsel i virksomhederne kan dog give problemer med at skaffe nye medarbejdere med præcis de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. På det seneste har der været en tendens til flere forgæves rekrutteringer i virksomhederne. Senest så vi, at der var 8.740 forgæves rekrutteringer i Nordjylland målt over et halvt år fem til februar 2019.

Det er dog vigtigt at skelne mellem rekrutteringer, hvor virksomhederne helt opgiver at ansætte en ny person, og rekrutteringer, hvor virksomhederne finder en ny medarbejder, som har en lidt anden profil end den først ønskede. Det kan være en person med lidt mindre erfaring eller en lidt anden uddannelsesmæssig baggrund end den først ønskede. Når man tager højde for denne substitution i virksomhederne, faldt antallet af forgæves rekrutteringer i den seneste opgørelse til ca. 4.000 i stedet – dvs. til under halvdelen.

Det vidner om, at virksomhederne finder pragmatiske løsninger på behovet for nye medarbejdere. Og det sker også ofte i samarbejde med beskæftigelsessystemet, hvor ledige ex. kan tilbydes opkvalificering i forbindelse med virksomhedsrettet aktivering og efterfølgende ansættelse”, udtaler Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Fra maj 2018 til maj 2019 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 218.670 til 220.939 fuldtidspersoner. Det er en vækst på 2.269 / 1,0 %.

Beskæftigelsen er steget i næsten alle de nordjyske kommuner, undtagen i Hjørring hvor den faldt med 53 personer (0,2%). Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (1.542), Frederikshavn (180) og Jammerbugt (147).

 

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Anders Daugberg Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.