Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2019-07-01)

01-07-2019

Beskæftigelsen steg med 4.646 fuldtidspersoner i Nordjylland fra marts 2018 til marts 2019. Det svarer til en vækst på 2,2%. Fra maj 2018 til maj 2019 er den nordjyske ledighed faldet med 1.100 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,7%.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

”Det går fortsat rigtigt flot med beskæftigelsen med en fremgang på over 4.600, og ledigheden har retning nedad med et fald på 1.100. Det er meget positivt.

Der er dog fortsat behov for at følge udviklingen på arbejdsmarked tæt. Der er netop kommet en ny Arbejdsmarkedsbalance, som vurderer rekrutteringsudfordringerne på hele arbejdsmarkedet. Heraf fremgår det, at der er 57 stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne i Nordjylland i særlig grad mangler arbejdskraft. Det er især inden for jern og metal, akademisk arbejde og bygge- og anlæg, at virksomhederne har svært ved at få den rette kvalificerede arbejdskraft.

Det er dog samtidig en mulighed for at få endnu flere ledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job ved at hjælpe dem med målrettet opkvalificering inden for de kompetencer, som virksomhederne i særlig grad efterspørger.

Det er et arbejde som RAR Nordjylland støtter via den regionale uddannelsespulje, som netop giver støtte til lediges opkvalificering inden for mangelområder”, udtaler Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Fra marts 2018 til marts 2019 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 214.374 til 219.020 fuldtidspersoner. Det er en vækst på 4.646 / 2,2 %.

Beskæftigelsen er steget i alle de nordjyske kommuner. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (2.201), Jammerbugt (460) og Frederikshavn (337).

Fra maj 2018 til maj 2019 er ledigheden faldet med 1.100 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,7%. Ledigheden har været faldende i alle nordjyske kommuner.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Henrik Christensen, arbejdsmarkedschef AMK Midt-Nord, tlf.7222 3631

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.