Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2019-02-28)

28-02-2019

Beskæftigelsen steg med 3.675 fuldtidsper-soner i Nordjylland fra november 2017 til november 2018. Det svarer til en stigning på 1,7%. Fra januar 2018 til januar 2019 er den nordjyske ledighed faldet med 1.188 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,5%.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

”Det er gode tider på det nordjyske arbejdsmarked med en flot fremgang i beskæftigelsen på over 3.600 og et fald i ledigheden på over 1.100. Den stigende beskæftigelse og faldende ledighed giver dog også en række udfordringer. Virksomhederne oplever i stigende omfang, at det er svært, at finde nyt personale, som præcist matcher deres behov.

Selvom arbejdsstyrken stiger i de kommende år, står vi alligevel i en situation med udsigt til stigende mangel på især faglært arbejdskraft. RAR er derfor meget optaget af at styrke brugen af og mulighederne for at både ledige og beskæftigede får nye kompetencer, så de kan mindske manglen på kvalificeret arbejdskraft.

En del af løsningen på udfordringerne handler også om at flytte borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet og i job. Det er derfor også positivt, at Ministeren som en del af de beskæftigelsespolitiske mål for 2020 har særligt fokus på at få flere flygtninge og familiesammenførte samt personer med
handicap i job. Det er i tråd med RAR Nordjyllands strategi,” udtaler Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland.

Fra november 2017 til november 2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 218.814 til 222.489 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 3.675 / 1,7%. Beskæftigelsen er steget i alle nordjyske
kommuner undtagen på Læsø, hvor den faldt med 22 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (2.323), Jammerbugt (294) og Frederikshavn (272).

Fra januar 2018 til januar 2019 er ledigheden faldet med 1.188 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,5%. Ledigheden har været faldende i næsten alle nordjyske kommuner, undtagen på Læsø, hvor den steg med 2 fuldtidspersoner

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Karl Schmidt, direktør AMK Midt-Nord, tlf.7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.