Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2019-01-31)

31-01-2019

Beskæftigelsen steg med 2.830 fuldtidsper-soner i Nordjylland fra oktober 2017 til oktober 2018. Det svarer til en stigning på 1,3%. Fra december 2017 til december 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 1.169 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,0%.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

”Det går godt på det nordjyske arbejdsmarked. Virksomhederne efterspørger mere personale, og mange ledige kommer i job. Det er meget positivt, men det skaber også en række udfordringer i virksomhederne med at skaffe den arbejdskraft, som de efterspørger.

Den seneste undersøgelse af rekrutteringssituationen fra STAR viser, at 28% af de nordjyske virksomheder har haft problemer med at skaffe en ny medarbejder, der matcher alle de ønskede kompetencer. Men man kan samtidig se, at i ca. halvdelen af tilfældene med rekrutteringsproblemer finder virksomheden en anden medarbejder i stedet for, som ikke nødvendigvis har alle de kompetencer der efterspørges.

Det er godt, at virksomhederne tænker i substitution, når de ikke kan få præcis den type medarbejder, de ønsker. Men det er samtidigt vigtigt, at virksomhederne sørger for at få opkvalificeret alle medarbejdere, så de matcher de krav, arbejdet stiller. Det er til gavn for både virksomheden og medarbejderne med et langsigtet strategisk fokus på opkvalificering af de ansatte.

I RAR arbejder vi bl.a. på, at udbuddet af relevant efteruddannelse i høj grad matcher det, virksomhederne efterspørger. Derfor vil vi gerne opfordre til, at virksomhederne i endnu højere grad gør brug af uddannelse til alle medarbejderne,” udtaler Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland.

Fra oktober 2017 til oktober 2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 218.787 til 221.617 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 2.830 / 1,3%. Beskæftigelsen er steget i alle nordjyske kommuner. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (1.748), Jammerbugt (240) og Frederikshavn (208).

Fra november 2017 til november 2018 er ledigheden faldet med 1.169 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,0%. Ledigheden har været faldende i næsten alle nordjyske kommuner, undtagen på Læsø, hvor den steg med 12 fuldtidspersoner.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Karl Schmidt, direktør AMK Midt-Nord, tlf.7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.