Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

- Vi skal fokusere på de kompetencer, nordjyske virksomheder har behov for – i morgen

09-10-2019

Konference i Gigantium, Aalborg, på fredag den 29. november skal blandt andet klæde konsulenter på til at hjælpe nordjyske virksomheder med at forebygge, at de komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. RAR Nordjylland er arrangør.

Hvilke kompetencer efterspørger nordjyske virksomheder i fremtiden? Har de fokus på deres medarbejderes behov for efter- og videreuddannelse – og hvad med virksomhedernes digitalisering? Hvordan tilrettelægger vi efteruddannelse, så det passer ind i virksomhedernes dagligdag?

Det er nogle af de spørgsmål, de godt 130 deltagere ved konferencen ”Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhederne” kommer til at tage op i Gigantium på fredag den 29. november. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR Nordjylland, har inviteret konsulenter med opsøgende virksomhedskontakt fra erhvervshusene, jobcentrene, de faglige organisationer og uddannelses-institutionerne til en dag med særligt fokus på, hvilken rolle konsulenterne kan spille i forhold til at klæde virksomhederne godt på, når det drejer sig om efter- og videreuddannelse af medarbejderne i virksomhederne.

Konferencen, der veksler mellem oplæg og virksomhedscases, byder bl.a. på oplæg fra direktør Peter Plougmann, Plougmann Copenhagen, erhvervsforsker, Ph.D og konsulent Reimer Ivang, direktør for HMK Bilcon Peter Jensby, og
HR-chef i ARKIL Helle Juhl. 

Opsvinget flader ud

- Vi er i en højkonjunktur med lav ledighed. Dem med få kompetencer er også i vid udstrækning kommet i job – men vil også være de første, der bliver ledige, når kurven knækker. Og noget tyder på, at opsvinget er ved at flade ud; der er en afmatning i byggeriet, og industrien er tilbageholdende med at ansætte for tiden, ikke mindst på grund af usikkerheden omkring Brexit og handelskrig mellem Kina og USA. Vi kan også se det ved, at antallet af forgæves rekrutteringer – det vil sige nordjyske virksomheder, der opslår ledige stillinger, der ikke bliver besat – er faldet i de seneste måneder, påpeger formand for RAR Nordjylland Lars Christensen.

Han fortsætter: - RAR Nordjylland har blikket rettet mod hele arbejdsstyrken. Det vil sige både beskæftigede og ledige samt alle uddannelses-niveauer. Nu gælder det derfor om, at vi fokuserer på, hvilke opgaver, virksomhederne kommer til at løse i de kommende år – og dermed hvilke kompetencer virksomhederne vil efterspørge.

Især de faglærte og ufaglærte nordjyder har fået relativt lidt voksen- og efteruddannelse i de senere år. Vi skal således sikre, at den nødvendige opkvalificering er til rådighed for bl.a. denne gruppe.

Lars Christensen påpeger vigtigheden af, at man har en uddannelsesplan for hver enkelt medarbejder, og (han) taler varmt for, at virksomhederne – ligesom de har tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter – også har et
uddannelsesudvalg bestående af repræsentanter fra både medarbejder- og arbejdsgiversiden.

- Et sådan udvalg er med til at sikre, at der er løbende fokus på efter- og videreuddannelse i den enkelte virksomhed, slår Lars Christensen fast.

For yderligere information om konferencen - Kontakt venligst:

  • Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen, tlf. 2332 0288 eller
  • Specialkonsulent Jill Ellermann, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3604

Pressemeddelelsen som printvenlig pdf-fil (pdf) (nyt vindue) 

Mere om konferencen den 29. november i Aalborg - program og tilmelding (internt link)