Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR Nordjylland har fokus på samarbejdet om VEU indsatsen

02-01-2019

23. oktober satte en konference med 75 deltagere fokus på organiseringen af det nye VEU-landskab samt nogle af de tiltag, der skal imødekomme brugernes og beskæftigelsessystemets forskellige behov for fleksibilitet i opkvalificeringen, herunder digitalisering samt fjernundervisning. Den 22. og 29. november og 10. december var der igen gang i samarbejdsaktiviteter

RAR Nordjylland har lagt rammen for den nye rolle Rådet er blevet tildelt ifht at styrke arbejdsmarkedsovervågning og koordinering af voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen på regionalt niveau, så virksomhederne kan få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft.

Det nye VEU landskab

Rådet holdt Nordjylland en konference om det nye VEU landskab den 23. oktober 2018.

På konferencen mødtes de parter, der skal medvirke til at sikre, at det nye VEU-landskab bliver funktionsdygtigt. Samtidig blev deltagerne klogere på det 21. århundredes nye it-relaterede kompetence- og dannelseskrav for både unge og gamle, uanset om de er deltagere i uddannelse, arbejdsliv eller sociale kontekster. Endelig blev der givet et fremadrettet blik på ”livslang e-læring” og peget på opmærksomhedspunkter, når undervisning og læring transformeres til digitale arenaer.

Program, plancher mv fra konferencen (internt link til side)

Herudover er Rådet i gang med at lære de nye samarbejdsparter at kende med henblik på at videndele om udfordringer og potentialer og spille ind med ideer til indsatsen.

Bestyrelseskonference - RAR/VEU samspil 

Rådet har den 22. november 2018 haft samarbejdsmøde med skolernes bestyrelser. Her deltog RAR-formandskabet, bestyrelsesrepræsentanter og direktører/ ledelsesrepræsentanter fra VEU-uddannelsesinstitutionerne inden for voksen- efter- og videreuddannelse.

Program, plancher mv fra bestyrelseskonferencen (internt link til side)

SOSU workshop

Til workshoppen den 29. november var der ca. 70 deltagere fra de nordjyske kommuner, SOSU-skolerne, FOA, Region Nordjylland, KKR Nordjylland samt AMK Midt-Nord.

Formålet var at få udfoldet og drøftet branchens mest presserende problemer, som overvejende er af strukturel karakter. Derudover var det et mål at anspore interessenterne til handlinger, der aktuelt og på sigt kan medvirke til at afhjælpe områdets udfordringer relateret til motivation, rekruttering, samt fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse.

Program, plancher mv fra workshoppen (internt link til side)

Koordinationsforum - RAR/VEU - Fokus og Viden

Den 10. december 2018 har Rådet holdt første møde i sit nye Koordinationsforum, hvor alle relevante parter ifht indsatsen samles om at spille ind med viden og ideer ifht Rådets strategiske indsats på området. 

Program, plancher mv fra mødet (internt link til side)