Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkvalificering kan blive trumfkortet, der løser to udfordringer i et hug

Udsendt: 24-01-2018

Ny pulje på 37 mio. kr. skal støtte opkvalificering af ledige til job, som er svære at besætte - Nyt fra RAR Nordjylland

Opkvalificering kan blive trumfkortet, der løser to udfordringer i et hug

Ny pulje på 37 mio. kr. skal støtte opkvalificering af ledige til job, som er svære at besætte - pressemedelelse fra RAR Nordjylland  

Mange virksomheder mangler arbejdskraft og står med ubesatte stillinger. Samtidig er der ledige, som står uden job. Ny pulje på 37 mio. kr. skal støtte opkvalificering af ledige til job, som er svære at besætte. Puljen er en del af Trepartsaftalens hensigt om at sikre virksomheder tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet.

Nordjylland opkvalificerer jobrettet
Fem nordjyske jobcentre deltager p.t. i en kampagne under sloganet: ”Få de bedste kort på hånden - Brug (J)opkvalificering”. Alle kommuner er inviteret med.

Med kampagnen får små, mellemstore og større virksomheder med medarbejdere inden for mangelområderne tilbud om besøg af en virksomhedskonsulent fra jobcentret. Hovedformålet med kampagnen er at informere om de nye opkvalificeringsmuligheder. Men det handler også i høj grad om at komme i dialog med virksomhederne omkring deres rekrutteringsbehov – både her og nu og på sigt.

Den foreløbige melding fra virksomhedskonsulenterne er, at de oplever en positiv dialog med virksomhederne om rekrutteringsværktøjerne. En sidegevinst er, at de samtidig løser andre behov, fx rekruttering til ordinære job, lærlinge og virksomhedspraktikker.

Kampagnen består af opsøgende dialog/mødebooking med relevante virksomheder. Her forventes dialog med – og udsendelse af informationsmaterialer til over 1.300 nordjyske virksomheder samt møder med over 260 virksomheder. Der er produceret infomaterialer til både virksomheder, ledige og jobcentre.

Gratis og fleksibel opkvalificering
Med den nye pulje bliver det lettere at opkvalificere ledige til konkrete jobfunktioner i brancher, der mangler arbejdskraft – også inden ansættelsen, så medarbejderen er klar fra dag ét. Et enkelt kursus eller certifikat kan være den afgørende forskel på job eller ledighed for den ledige - og forskellen på en kvalificeret medarbejder eller ubesat stilling for virksomheden. Det er et krav, at det skal være opkvalificering til job inden for regionale mangelområder.

”Ledigheden i Nordjylland er lav og særligt lav for en række faggrupper. Samtidig hører vi flere virksomheder melde om forgæves rekrutteringer – navnlig inden for bygge og anlæg, industrien samt handel og transport. Vi håber kampagnen får sat ekstra fokus på, at opkvalificering kan være med til at løse rekrutteringsudfordringerne inden for mangelområderne. Men vi erkender også, at der nok lige vil gå lidt tid, inden den nye pulje til opkvalificering bliver kendt af virksomhederne. Det er en attraktiv ordning, da virksomhederne får en ny medarbejder, som er kvalificeret til at varetage de ønskede jobfunktioner fra første dag. Og det helt uden at skulle have penge op af lommen til opkvalificering, siger Birgit Frederiksen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Nordjylland.

”Vores mål er, at opkvalificeringen bliver så gnidningsløs som muligt for alle. Det helt geniale er, at man kan opkvalificere både før eller efter ansættelsen. Det er et godt værktøj, og det er vigtigt at understrege, at det er et tilbud, hvor hverken virksomheder eller ledige løber nogen risiko. Vi tilbyder et godt match, men det er stadig op til virksomheden og ansøgeren at finde ud af, om kemien er der. Opkvalificeringsjob er en ansættelse på helt ordinær vis,” understreger RAR‐formanden.

Væksten afhænger af ledige hænder
Prognoser for beskæftigelsen viser, at manglen på kvalificeret arbejdskraft kan vokse i de kommende år. Hvis ikke den udfordring løses, kan det få følger for hastigheden i det nordjyske væksttog – og i værste fald betyde en opbremsning. ”Vi har manglen på kvalificeret arbejdskraft som et fast punkt på vores Rådsmøder, og det er noget vi er meget optaget af og følger nøje,” understreger Birgit Frederiksen.

”Trods den lave ledighed står vi med en gruppe ledige, som ofte ikke helt har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Med opkvalificeringsjob kan den ledige gennemgå en opkvalificering, der er interessant og relevant for virksomhederne, som mangler arbejdskraft.
Vores opgave er at løse den gordiske knude, så vi både sikrer, at flere ledige kommer i arbejde, og at de nordjyske virksomheder får kvalificeret arbejdskraft. Det er nødvendigt, hvis vi skal holde fast i den positive vækst i Nordjylland. Vi vil i det nye år stille skarpt på de brancher, hvor det særligt strammer til, så vi får opkvalificeret og sikret flere hænder til det nordjyske arbejdsmarked. Vores indsatser skal i endnu højere grad end nu fokusere på mangelområderne. Det gælder for så vidt lige fra ufaglært og til akademisk arbejdskraft,” pointerer RAR‐Formanden.

”RAR Nordjylland har forebyggelsen af mangel på arbejdskraft, der kan understøtte vækst i Nordjylland, som den højeste prioritet. Vi ønsker derfor at fremme projekter, hvor ledige matches med konkrete virksomheder og efter behov tilbydes målrettet opkvalificering. Vi skal have opkvalificeringen i spil, måske kan det bare være et truckcertifikat eller et CAD-kursus, der skal til for at den ledige kan få et job. Jeg kan derfor varmt anbefale opkvalificeringsjob som et nyttigt redskab, der kan være med til at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft,” fastslår Birgit Frederiksen, der er formand for RAR Nordjylland, der opfordrer virksomheder, som kunne være interesseret i at høre mere om redskabet, til at kontakte det lokale jobcenter. Der er ingen undskyldning for ikke at prøve ordningen af.

Se pressemeddelelsen i printvenligt format!

Nærmere oplysninger:
Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
Karl Schmidt, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, tlf.7222 3602

Se mere op opkvalificeringsjob på: http://star.dk/jopkvalificering