Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nordjysk beskæftigelse stiger og ledigheden er fortsat lav

Udsendt: 05-02-2018

Rådet har fokus på, at virksomhederne fortsat skal kunne rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer - pressemeddelelse fra RAR Nordjylland

Nordjysk beskæftigelse stiger og ledigheden er fortsat lav

Rådet har fokus på, at virksomhederne fortsat skal kunne rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer - pressemedelelse fra RAR Nordjylland  

Beskæftigelsen steg med 1.656 fuldtidspersoner i Nordjylland fra oktober 2016 til oktober 2017. Det svarer til en stigning på 0,8%. Nordjysk ledighed er fortsat lav. December tallene viser 4.9 procent af arbejdsstyrken.

”Med lav ledighed og stigende nordjysk beskæftigelse har Rådet ekstra fokus på, at virksomhederne fortsat skal kunne rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Eksempelvis opdateres 1. april positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Listen rummer en lang række kurser, der opkvalificerer inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Rådet har herudover som redskab fokus på at udvide arbejdsstyrken. Rådet drøftede i januar indsatsen for udfordrede unge, som har lang vej mod arbejdsmarkedet. Mange kommer på rette vej. Udfordringen er dog, at tilgangen af udfordrede unge ofte er tilsvarende stor. Endnu en kæmpe udfordring og et stort potentiale er gruppen af borgere med handicap, hvor beskæftigelsesfrekvensen er bekymrende lav.

Med den rette indsats er der heldigvis lyspunkter. Det fik Rådet i januar en række eksempler på. De gode eksempler er motiverende for andre i samme situation - og inspirerende ifht indsatsen på området. Nordjylland har brug for alle gode kræfter - og at de rette kompetencer kommer i spil”, udtaler Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland.

Fra oktober 2016 til oktober 2017 er antallet af lønmodtagere i Nordjylland steget fra 216.868 til 218.524 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 1.656, hvilket svarer til en andelsmæssig stigning på 0,8%. Beskæftigelsen er andelsmæssigt steget mest i Rebild (2,5%) og Brønderslev (1,3%).

Ledighedsprocenten i Nordjylland er på 4,9% i december måned. Det er 0,7 procentpoint højere end ledigheden på landsplan. Fra december 2016 til december 2017 har ledigheden været stigende i 9 nordjyske kommuner, hvilket primært skal tilskrives den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere, som slår igennem i ledighedstallene1.

Fra december 2016 til december 2017 er ledigheden steget i 13 ud af 24 A-kasser. De største antalsmæssige stigninger i ledigheden har været hos 3F (293), Det Faglige Hus (102) samt Akademikere (67). Modsat er de største antalsmæssige fald i ledigheden sket hos FOA (-98), Fødevareforbundet (-18), samt Børne- og Ungdomspædagoger (-18).

Fra december 2016 til december 2017 er ledigheden steget med 11,6% for mænd og 2,5% for kvinder. For både mænd og kvinder er ledigheden størst hos de 25-29 årige

Nærmere oplysninger:

Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, Tlf. 3010 3849.
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)


Note:
Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.