Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse

Udsendt: 05-03-2018

Rådet har fokus på, at virksomhederne fortsat skal kunne rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer - pressemeddelelse fra RAR Nordjylland

Nordjysk beskæftigelse stiger og ledigheden falder

Rådet har fokus på, at virksomhederne fortsat skal kunne rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer - pressemedelelse fra RAR Nordjylland

Beskæftigelsen steg med 1.651 fuldtidspersoner i Nordjylland fra november 2016 til november 2017. Det svarer til en stigning på 0,8 %. Fra januar 2017 til januar 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 150 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 1,1 %.

”Ligesom på landsplan, er der gang i beskæftigelsen i Nordjylland, som i det seneste år er steget med over 1.600 lønmodtagere. Samtidig oplever vi et fald i ledigheden. Det medfører, at mange af de nordjyske virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft.

På rådsmødet her i marts vil RAR Nordjylland godkende den nye positivliste for den regionale uddannelsespulje. Listen indeholder mange forskellige kurser, hvor ledige kan blive opkvalificeret inden for områder med mangel på arbejdskraft”, udtaler Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland.

Fra november 2016 til november 2017 er antallet af lønmodtagere i Nordjylland steget fra 217.276 til 218.927 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 1.651, hvilket svarer til en andelsmæssig stigning på 0,8 %. Beskæftigelsen er andelsmæssigt steget mest på Læsø (5,5 %) og i Rebild (3,0 %). Modsat har der været mindre fald i beskæftigelsen i Jammerbugt (-0,3 %) og Frederikshavn (-0,1 %).

Ledighedsprocenten i Nordjylland er på 5,1 % i januar 2018. Det er 0,8 procentpoint højere end ledigheden på landsplan. Fra januar 2017 til januar 2018 er ledigheden faldet med 150 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 1,1 %. Ledigheden har været faldende i de fleste nordjyske kommuner, med undtagelse af Jammerbugt, Aalborg og Mariagerfjord, som alle har oplevet stigende ledighed i perioden. Den stigende ledighed skal primært tilskrives den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere, som slår igennem i ledighedstallene1.

Fordelt på A-kasser har de største antalsmæssige stigninger fra januar 2017 til januar 2018 været hos Det Faglige Hus (85), Danske Sundhedsorganisationer (51) samt Akademikere (42). Modsat har de største antalsmæssige fald i ledigheden været hos FOA (-124), ASE (-62), samt Metalarbejdere (-57).

Fra januar 2017 til januar 2018 er ledigheden faldet med 0,2 % for mænd og 2,1 % for kvinder. For både mænd og kvinder er ledigheden størst hos de 25-29 årige.

Nærmere oplysninger:  

  • Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, Tlf. 3010 3849.
  • Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)


Note:

Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.