Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (2019-01-04)

04-01-2019

Beskæftigelsen steg med 2.316 fuldtidsper-soner i Nordjylland fra september 2017 til september 2018. Det svarer til en stigning på 1,1%. Fra november 2017 til november 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 1.184 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,4%.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

 ”De gode tider fortsætter på det nordjyske arbejdsmarked med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Det er meget positivt, og det giver både nye muligheder og udfordringer. Det giver nye muligheder for, at flere ledige kommer i job, og at flere beskæftigede kan beholde jobbet eller skifte til et nyt job. Samtidig melder flere virksomheder om udfordringer med at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft.

Her er målrettet opkvalificering af ledige og beskæftigede et centralt arbejdsmarkedspolitisk redskab. I den forbindelse har vi i RAR fået en ny opgave fra årsskiftet med at sikre koordination og samarbejde mellem alle aktører på voksen- og efteruddannelsesområdet. Det nye samarbede er bl.a. koncentreret om områder, hvor virksomhe-derne oplever et særligt behov for arbejdskraft. Indtil videre har vi bl.a. haft fokus på SOSU områ-det og Elektronikindustrien i Nordjylland. Som baggrund for at prioritere VEU indsatsen i det nye år har RAR bl.a. fået udarbejdet analyser om behovet for efteruddannelse inden for bygge og anlæg og industrien i Nordjylland. De giver et vidensbaseret beslutnings-grundlag, når indsatsen skal fastlægges. RAR lægger meget vægt på det gode konstruktive samarbejde med alle aktører på arbejdsmarkedet. Det er helt centralt for at kunne løfte den nye opgave,” udtaler Lars Christensen,
Formand for RAR Nordjylland.

Fra september 2017 til september 2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 219.751 til 222.067 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 2.316 /1,1%. Beskæftigelsen er steget i næsten alle nordjyske kommuner, undtagen på Læsø og i Thisted, hvor den samlet set faldt med 32 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (1.735), Jammerbugt (236) og Brønderslev (122).

Fra november 2017 til november 2018 er ledigheden faldet med 1.184 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,4%. Ledigheden har været faldende i næsten alle nordjyske kommuner, undtagen på Læsø og på Mors, hvor den samlet steg med 27 fuldtidspersoner.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Karl Schmidt, direktør AMK Midt-Nord, tlf.7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.