Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (30 november 2018)

30-11-2018

Beskæftigelsen steg med 3.051 fuldtidsper-soner i Nordjylland fra august 2017 til august 2018. Det svarer til en stigning på 1,4%. Fra oktober 2017 til oktober 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 1.029 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,3%.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

”Der er en meget positiv vækst i beskæftigelsen på det nordjyske arbejdsmarked. Samtidig er der et pænt fald i ledigheden. Dermed fortsætter de gode tendenser på arbejdsmarkedet i Nordjylland.

De gode tider på arbejdsmarkedet giver både udfordringer og muligheder for at afhjælpe manglen på arbejdskraft. I RAR Nordjylland har vi et særligt fokus på at hjælpe initiativer, som får borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job.

Vi tror på, at beskæftigelse selv i få timer om måneden kan være en vej til en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Og det gælder særligt for personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Småjob øger de arbejdsløses motivation og troen på, at der er brug for dem på arbejdsmarkedet. Samtidig hjælper det virksomheder, der har brug for at få løst en mindre opgave, og det kan frigive ressourcer i virksomhederne at ansætte en person i få timer. Personer i småjob er derfor også en gevinst for virksomheder, der mærker travlheden på arbejdsmarkedet. I mange tilfælde er der også en progression i jobbet med få timer, så det bliver til stadigt flere timer og mere indhold i opgaverne. Det er derfor også en mulig fremtidig rekrutteringskanal evt. kombineret med opkvalificering. Småjob kan derfor også være et redskab til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, der ses i visse sektorer,” udtaler Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland.

Fra august 2017 til august 2018 er antallet af fuld-tidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 215.743 til 218.794 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 3.051, hvilket svarer til en relativ stigning på 1,4%.

Beskæftigelsen er steget i alle nordjyske kommuner, undtagen på Læsø, hvor den faldt med 18 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (1.790), Hjørring (201) og Rebild (181). Relativt er beskæftigelsen steget mest i Aalborg (2,2%) og i Rebild med (1,5%)

Fra oktober 2017 til oktober 2018 er ledigheden faldet med 1.029 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,3%. Ledigheden har været faldende i alle nordjyske kommuner, undtagen på Læsø, hvor den steg med 27,3%. Det dækker dog kun over 9 fuldtidspersoner.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Karl Schmidt, direktør AMK Midt-Nord, tlf.7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.