Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (31 oktober 2018)

31-10-2018

Faldende ledighed og stigende beskæftigelse i Nordjylland.
Beskæftigelsen steg med 752 fuldtidspersoner i Nordjylland fra juli 2017 til juli 2018. Det svarer til en stigning på 0,4%. Fra september 2017 til september 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 881 brutto ledige, hvilket svarer til et fald på 7,4%.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

”Det er en meget positiv udvikling, vi har set på det nordjyske arbejdsmarked de seneste år med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Den tendens fortsætter med dagens nye tal.

I RAR Nordjylland har vi to særlige fokusområder. Det er kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, og at borgere på kanten af arbejdsmarkedet får en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. De to områder passer meget fint sammen med den nye opgave, som RAR har fået med at bidrage til en endnu bedre koordination og samarbejde mellem alle aktører på arbejdsmarkedet for at sikre et godt match mellem udbud og efterspørgsel af voksen- og efteruddannelse.

I en tid, hvor beskæftigelsen stiger og ledigheden falder, tror vi på, at den rette opkvalificering af ledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan bringe flere folk i arbejde – og samtidig hjælpe virksomheder der mangler arbejdskraft. Vi er derfor startet på en proces for at få kortlagt det nye VEU landskab, og vi arbejder på at samle alle aktører omkring VEU indsatsen,” udtaler Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland.

Fra juli 2017 til juli 2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 209.836 til 210.588 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 752, hvilket svarer til en relativ stigning på 0,4%. Det dækker over variationer mellem kommunerne i Nordjylland. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (790), Rebild (113) og Brønderslev (88). Modsat er beskæftigelsen faldet mest i Thisted (-254).

Fra september 2017 til september 2018 er ledigheden faldet med 881 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 7,4%. Ledigheden har været faldende i alle nordjyske kommuner, undtagen på Læsø, hvor den steg med 8,0%. Det dækker dog kun over 2 fuldtidspersoner.

Fordelt på A-kasser har de største antalsmæssige fald i ledigheden fra september 2017-18 været hos 3F (-83), HK (-80) og hos FTF-A (-78). Modsat har de største antalsmæssige stigninger i ledigheden været hos Akademikere (81), Magistre (66) og Journalistik, Kommunikation og Sprog (31).

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Karl Schmidt, direktør AMK Midt-Nord, tlf.7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.