Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (28. september 2018)

28-09-2018

Faldende ledighed og stigende beskæftigelse i Nordjylland

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

Beskæftigelsen steg med 2.499 fuldtidsper-soner i Nordjylland fra juni 2017 til juni 2018. Det svarer til en stigning på 1,1%. Fra august 2017 til august 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 994 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,0%.

”Der er gode tider på det nordjyske arbejdsmarked med en flot vækst i beskæftigelen på ca. 2.500 og et fald i ledigheden på omkring 1.000. RAR Nordjylland har fokus på, at de gode tider både kommer de ledige og virksomhederne til gavn.

Derfor har vi på Rådsmødet den 27. september 2018 tilføjet nye kurser til positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Det har vi gjort med udgangspunkt i de nyeste meldinger om mangel på arbejdskraft fra virksomhederne. Med den nye liste prioriterer Rådet, at flere ledige kan få målrettet opkvalificering af deres kompetencer inden for områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Hermed skabes et bedre match mellem de ledige og virksomhedernes efterspørgsel efter nyt personale.

På Rådsmødet besluttede vi endvidere, at fokusere mere på, at de udsatte grupper på arbejdsmarkedet bliver en aktiv del af arbejdsstyrken. Det er både til gavn for de arbejdsløse, og en fordel for virksomhederne som kan få mere gavn af deres ressourcer,” udtaler Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland.

Fra juni 2017 til juni 2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 218.806 til 221.305 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 2.499, hvilket svarer til en relativ stig-ning på 1,1%. Det dækker over variationer mellem kommunerne i Nordjylland. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (1.520), Vesthimmerland (205) og Jammerbugt (199). Modsat er beskæftigelsen faldet med 148 i Thisted.

Fra august 2017 til august 2018 er ledigheden faldet med 994 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,0%. Ledigheden har været faldende i alle nordjyske kommuner, undtagen på Læsø, hvor den steg med 13,3%. Det dækker dog kun over 2 fuldtidspersoner.

Fordelt på A-kasser har de største antalsmæssige fald i ledigheden fra august 2017 til august 2018 været hos 3F (-94), FOA (-84) og HK (-84). Modsat har de største antalsmæssige stigninger i ledigheden været hos Akademikere (116), Magistre (61) og Journalistik, Kommunikation og Sprog (31).

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Karl Schmidt, direktør AMK Midt-Nord, tlf.7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.