Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse (31. august 2018)

31-08-2018

Faldende ledighed og stigende beskæftigelse i Nordjylland

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

Beskæftigelsen steg med 1.970 fuldtidspersoner i Nordjylland fra maj 2017 til maj 2018. Det svarer til en stigning på 0,9%. Fra juli 2017 til juli 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 1.192 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,9%.

”Det går godt på det nordjyske arbejdsmarked. I ledighedstallene for juli ser vi et fald i ledigheden hos samtlige nordjyske kommuner. Derudover er der kommet næsten 2.000 flere i beskæftigelse.

Den positive udvikling bevirker dog, at flere nordjyske virksomheder oplever udfordringer med at rekruttere den rette arbejdskraft. Den udfordring arbejder vi benhårdt på at løse i RAR Nordjylland. Det forsøger vi bl.a. at gøre ved at opkvalificere arbejdsstyrken, så de får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. I øjeblikket har vi et særligt fokus på at løse rekrutterings-udfordringerne inden for områderne SOSU, transport og elektronik”, udtaler Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Fra maj 2017 til maj 2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 216.377 til 218.347 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 1.970, hvilket svarer til en relativ stigning på 0,9%. Det dækker over variationer mellem kommunerne i Nordjylland. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (1.473), Rebild (206), Brønderslev (173) og Hjørring (109). Modsat er beskæftigelsen faldet med 178 i Thisted.

Ledighedsprocenten i Nordjylland er på 4,0% i juli 2018. Det er 0,5 procentpoint højere end ledigheden på landsplan. Fra juli 2017 til juli 2018 er ledigheden faldet med 1.192 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,9%. Ledigheden har været faldende i alle nordjyske kommuner.

Fordelt på A-kasser har de største antalsmæssige fald i ledigheden fra juli 2017 til juli 2018 været hos Kristelig a-kasse (-133), FOA (-108) og HK (-96). Modsat har de største antalsmæssige stigninger i ledigheden været hos Akademikere (66), Magistre (56) og Journalistik, Kommunikation og Sprog (27).

Fra juli 2017 til juli 2018 er ledigheden faldet med 12,8% for mænd og 6,8% for kvinder. For både mænd og kvinder er ledigheden højest hos de 25-29 årige.

Nærmere oplysninger:

  • Lars Christensen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 2332 0288 
  • Karl Schmidt, direktør AMK Midt-Nord, tlf.7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.