Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse

29-06-2018

Beskæftigelsen faldt med 324 fuldtidspersoner i Nordjylland fra marts 2017 til marts 2018. Det svarer til et fald på 0,2%. Fra maj 2017 til maj 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 1.105 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,9%.

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

”Det går fortsat godt på det nordjyske arbejds-marked med et stort fald i ledigheden på over 1.100. Beskæftigelsen faldt en smule fra maj 2017-18 med 324. Samlet set er beskæftigelsen dog steget, hvis man sammenligner 1. kvt. 2018 med 1. kvt. 2017. I den periode er beskæftigelsen steget med 1.258 / 0,6%.

Den seneste undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringer viser, at de nordjyske virksomheder har fået sværere ved at skaffe de rette kvalificerede medarbejdere. Derfor har Det Regionale Arbejdsmarkedsråd løbende fokus på, at ledige kan opkvalificeres inden for mangelområder, og at de dermed kan afhjælpe virksomhedernes mangel på arbejdskraft”, udtaler Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Fra marts 2017 til marts 2018 er antallet af fuld-tidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland faldet fra 214.410 til 214.086 fuldtidspersoner. Det er et fald på 324, hvilket svarer til et relativt fald på 0,2%. Det dækker over variationer mellem kommunerne i Nordjylland. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (592), Rebild (141) og Brønderslev (88). Modsat har der været faldende i beskæftigelse i Hjørring (-233), Thisted (-225) og Jammerbugt (-196).

Ledighedsprocenten i Nordjylland er på 4,2% i maj 2018. Det er 0,5 procentpoint højere end ledigheden på landsplan. Fra maj 2017 til maj 2018 er ledigheden faldet med 1.106 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,9%. Ledigheden har været faldende i næsten alle nordjyske kommuner, med undtagelse af Læsø.

Fordelt på A-kasser har de største antalsmæssige fald i ledigheden fra maj 2017 til maj 2018 været hos 3F (-175), FOA (-156) samt hos Metalarbejderne (-76). Modsat har de største antalsmæssige stigninger i ledigheden været hos Det Faglige Hus (80), Magistre (40), samt Akademikerne (40).

Fra maj 2017 til maj 2018 er ledigheden faldet med 11,7% for mænd og 5,8% for kvinder. For både mænd og kvinder er ledigheden højest hos de 25-29 årige.

Nærmere oplysninger:

Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland, Tlf. 2332 0288
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.