Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Seneste nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse

31-05-2018

Faldende ledighed og stigende beskæftigelse i Nordjylland

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue) 

Beskæftigelsen steg med 2.168 fuldtidsper-soner i Nordjylland fra februar 2017 til februar 2018. Det svarer til en stigning på 1,0%. Fra april 2017 til april 2018 er den nordjyske ledighed faldet med 1.310 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 10,1%.

”Solen skinner på det nordjyske arbejdsmarked. Beskæftigelsen er steget med over 2.100, og ledigheden er faldet med over 1.300 det seneste år. Det går stærkt i de nordjyske virksomheder, som ansætter nyt personale. Det er gode tider, men det kan også give udfordringer for virksomhederne med at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft. Derfor har RAR Nordjylland løbende haft fokus på at støtte virksomhedernes muligheder for at kunne skaffe den rette arbejdskraft og samtidig hjælpe flere ledige i job.

I dag giver vi stafetten videre til et nyt RAR Nordjylland, som de næste 4 år vil følge udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked tæt. Fremover vil der bl.a. være særlig fokus på ud-valgte brancher, hvor en ekstra opkvalificeringsindsats kan gøre både ledige og beskæftigede til en del af fremtidens personale”, udtaler Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland.

Fra februar 2017 til februar 2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 209.614 til 211.782 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 2.168, hvilket svarer til en relativ vækst på 10,1%. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (1.177), Brønderslev (194) og Frederikshavn (116). Modsat har der været et mindre fald i beskæftigelsen i Jammerbugt (-59) og på Læsø (-6).

Ledighedsprocenten i Nordjylland er på 4,3% i april 2018. Det er 0,5 procentpoint højere end ledigheden på landsplan. Fra april 2017 til april 2018 er ledigheden faldet med 1.310 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 5,9%. Ledigheden har været faldende i de fleste nordjyske kommuner, med undtagelse af Jammerbugt og Læsø.

Fordelt på A-kasser har de største antalsmæssige fald i ledigheden fra april 2017 til april 2018 været hos 3F (-273), FOA (-157) samt Kristelig a-kasse (-83). Modsat har de største antalsmæssige stigninger i ledigheden været hos Det Faglige Hus (59), Magistre (50), samt Akademikerne (36).
Fra april 2017 til april 2018 er ledigheden faldet med 10,9% for mænd og 9,0% for kvinder.

For både mænd og kvinder er ledigheden højest hos de 25-29 årige.

Nærmere oplysninger:

Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, Tlf. 3010 3849.
Karl Schmidt, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf. 7222 3602

Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse (pdf) (Nyt vindue)

Note: Pr. 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.