Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt RAR Nordjylland vil bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft

15-06-2018

Nyt RAR Nordjylland vil bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft

Et nyt RAR vil bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft

Et attraktivt nordjysk arbejdsmarked i balance mellem udbudte og efterspurgte kompetencer i et tæt samarbejde med relevante parter til gavn for borgere og virksomheder – det er målet for det nytiltrådte RAR Nordjylland.

Et nyt regionalt arbejdsmarkedsråd - RAR Nordjylland – har 7. juni konstitueret sig og afholdt strategiseminar, hvor de første streger til arbejdet for en sammenhængende indsats for et nordjysk arbejdsmarked i balance blev tegnet. Arbejdet vil ske i samarbejde med virksomheder, kommuner, uddannelses-institutioner, a-kasser, jobcentre og andre samarbejdspartnere. RAR Nordjylland består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter – arbejdsgivere, lønmodtagere, kommuner, skoler mv.

Med afsæt i et overbliksbillede over beskæftigelsespolitiske udfordringer og potentialer på det nordjyske arbejdsmarked, som det ser ud nu, på mellemlang sigt og lang sigt samt med anbefalinger fra det afgående RAR, peges der på et helt klart overordnet fokus i den kommende tid – nemlig Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske virksomheder. Med dette afsæt vil RAR Nordjylland i efteråret arbejde videre mod en strategi, som bliver til gavn for hele Nordjylland.

RAR Nordjylland har for en 2-årig periode konstitueret sig med Lars Christensen (LO) som formand, Birgit Frederiksen (DA) som 1. næstformand og Peter Hansen (Kommunerne) som 2. næstformand. Lars Christensen udtaler:

”Vi vil fortsat være katalysator for at tilvejebringe ny viden om udfordringer og løsninger på det nordjyske arbejdsmarked. Det kan vi ikke gøre alene, men vi har en platform, hvor omdrejningspunktet er stærke samarbejder, og vi vil arbejde for at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde om voksen-, efter-, og videreuddannelsesindsatsen. På den baggrund har vi i RAR Nordjylland altid fokus på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og derfor holder vi altid skarpt øje med metalindustrien og bygge- og anlægsområdet, som er store brancher i Nordjylland. Derudover vil vi arbejde målrettet mod at skabe bedre overblik over områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor vi fokuserer på understøttende tværgående initiativer. Vi er hele tiden opmærksomme på områder, hvor udfordringerne presser på, men hvor vi har begrænset baggrundsviden - og hvor der iværksættes færre initiativer. Derfor har vi RAR valgt at tage et spadestik dybere, og i 2018 vil vi iværksætte branchefokus initiativer inden for transport, social og sundhed samt elektronikindustrien. Det er noget, som jobcentre, virksomheder, skoler mv. naturligvis involveres i. Viden deles og initiativer vil inkludere alle relevante aktører. Også her håber vi på det gode samarbejde, som vi er kendt for i Nordjylland.”

Siden RAR Nordjyllands tilblivelse i 2015 har det nordjyske arbejdsmarked tegnet et billede med stigende beskæftigelse og faldende ledighed, hvorfor RAR Nordjylland også vil have arbejde for, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet i højere grad kommer ind på arbejdsmarkedet. Lars Christensen udtaler:

”Vi skal samtidig have et fokus på, at borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, får del i opsvinget. De har også – eller kan opnå - kompetencer, som kan være værdifulde for virksomhederne i Nordjylland. Det er et fælles ansvar, og det vil fortsat være et højt prioriteret område for os, fordi der stadig er mulighed for at gøre en forskel.”

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Formand for RAR Nordjylland Lars Christensen - Mobil: 23 32 02 88
  • Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nord Karl Schmidt – Mobil: 72 22 36 02

Pressemeddelelsen i printvenligt format (pdf) (Nyt vindue) 

RAR Nordjyllands sekretariat er AMK Midt-Nord: Nybrogade 16, 1. sal - 9000 Aalborg. TLF: 7222 3600.