Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR Nordjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Nordjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Nordjyllands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Nordjyllands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet som en del af målopfyldelsen i juni vedtaget en indledende VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde. Denne strategi i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet er under løbende udbygning. Rådet inddrager strategiske overvejelser herfra i sin overordnede strategi.

Indsatsområder i 2022

RAR Nordjylland har på sit januarmøde i 2022 fastlagt de 4 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

1) Bygge- og anlæg 2) Industri 3) Salg og 4) SOSU. Der er i første omgang tale om videreførelse fra 2021. Rådet vurderer i løbet af året, om der er behov for at øge VEU-aktiviteten inden andre områder, hvor der er eller kan forventes rekrutteringsudfordringer. Samtidig tages stilling til, om - og i givet fald hvornår - der kan ske en udfasning af de eksisterende indsatsområder.

En lang række aktiviteter er sat i værk i forhold til indsatsområderne. Rådet følger løbende op herpå. Det er hensigten, at resultaterne og aktiviteter gøres synlige her på Rådets hjemmeside.

Rådet prioriterer herudover i 2022 følgende fokusområder + modelprojekter:

  1. På tværs af de prioriterede områder er der særligt fokus på kompetencer i forhold til grøn omstilling og digitalisering.
  2. COVID-19 beredskab. Afbødende indsats centreret omkring varslingssager og ’early warning’.
  3. Boot Camp for dimittender
  4. HK‐Initiativ: Projekt med HK og DE om opkvalificering af beskæftigede og ledige HK’ere hen imod nye kompetencebehov.
  5. JOB‐VEU projekt: Opkvalificering og nye medarbejdere til CNC industrien
  6. Model: Grøn omstilling i Bygge – og anlæg

Status for modelprojekter og anden indsats - RAR Nordjylland

VEU folder: ”Kvalificeret arbejdskraft til nordjyske virksomheder”

RAR/AMK Midt-Nord og Erhvervshus Nordjylland har udarbejdet denne folder, med input fra flere repræsentanter fra beskæftigelses- erhvervsfremme- og uddannelsessystemet. Folderen giver et overblik over de mest gængse muligheder og ordninger inden for: tiltrækning, udvikling og fastholdelse af nordjyske medarbejdere. Bliver løbende opdateret her på hjemmesiden.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne – folder om muligheder - 2021-05-10 (printvenlig pdf) (Nyt vindue)

Status på VEU-indsatsen i RAR Nordjyllands dækningsgeografi

Statusoverblikket over Rådet modelprojekter og anden VEU-indsatse - herunder ifht Brancheområder inden for RAR Nordjylland indsatsområder er under udarbejdelse.

Sidst opdateret: 24-02-2022