Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne

Overblik over nordjyske beskæftigelsesplaner for 2022 er samlet her på hjemmeside. RAR Nordjylland har også i 2022 indbudt til samspil om beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt. Rådet har primo januar 2022 sendt en velkomstpakke til kommunernes nye beskæftigelsespolitiske udvalg. Her indbød Rådet til videndeling og samarbejde.

RAR Nordjylland fik Beskæftigelsesplan 2022 til orientering fra de nordjyske kommuner. Rådet drøftede planerne på sit møde den 26. januar 2022 - sammen med korte resumeer med fokus på Ministermålene, som kommunerne har lavet til RAR. Rådet kvitterede for planerne og for de indsendte resumeer.

Rådet har her på siden samlet links til de af kommunerne beskæftigelsesplaner, der er tilgængelige på de respektive hjemmesider. Derudover er resumeerne efter Rådets drøftelse lagt op samme sted. Resumeerne er fokuseret på kommunernes arbejde og planer ifht de beskæftigelsespolitiske ministermål for 2022, som også er centrale for Rådets indsats.

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling ifht nordjyske udfordringer og potentialer ifht beskæftigelsesindsatsen. 

Gennem det samlede overblik her på siden over planerne har kommuner og andre aktører mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og eventuelt lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi- og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2022 på kommunernes web:

Brønderslev - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Frederikshavn - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Hjørring - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Jammerbugt - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Læsø - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Mariagerfjord - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Morsø - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Rebild - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Thisted - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Vesthimmerland - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Aalborg - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Resume af nordjyske kommuners 2022 planer (eksternt link) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2022. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Beskæftigelsespolitiske mål for 2022 - (Link til star.dk) (nyt vindue) 

Sidst opdateret: 22-05-2023